Τη θέση του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αναλαμβάνει ο Δραμινός Μάριος Αποστολίδης, ο οποίος προάγεται στο βαθμό του Αντιστράτηγου. Μέχρι πρότινος ο κ. Αποστολίδης, ως Υποστράτηγος, ήταν Συντονιστής Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Β. Ελλάδας.

Κατά το παρελθόν, ο κ. Αποστολίδης έχει υπηρετήσει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, όπου κατείχε και καθήκοντα Υποδιοικητή και Διοικητή. Επίσης ήταν Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, καθώς και Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Α.Μ.Θ.

Προαγωγή για τον Δραμινό Κ. Δαδούδη

Ο Δραμινός Κωνσταντίνος Δαδούδης, μέχρι πρότινος Αρχιπύραρχος Γενικών Καθηκόντων, προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος.