ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

Καθήκοντα Αντιδημάρχου στο Δήμο Δράμας, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου, ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Τσεπίλης. Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Μαμσάκου, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, ο κ. Τσεπίλης ανέλαβε την αρμοδιότητα εποπτείας επί θεμάτων που σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας ανήκουν στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου Δράμας, τα συγκεκριμένα καθήκοντα είχε υπό την εποπτεία του ο Αντιδήμαρχος κ. Άγγελος Σολάκης, ο οποίος πλέον παραμένει πολιτικός προϊστάμενος στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το παρελθόν ο κ. Τσεπίλης είχε ασκήσει ξανά χρέη Αντιδημάρχου ως υπεύθυνος για την Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Θέση Αντιδημάρχου στο Δήμο Δράμας είχε κενωθεί μετά από την παραίτηση του κ. Αριστείδη Μωυσιάδη από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και κατ’ επέκταση αυτή του Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Τον τομέα ευθύνης του κ. Μωυσιάδη, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος ανέλαβε ο κ. Γιώργος Δεμερτζής, ο οποίος τον αντικατέστησε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.