Με απόφαση που υπογράφει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση 36 οργανικών θέσεων, Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού.

Η ΕΛΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση τριάντα έξι (36) οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού με σκοπό την συμπλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν ως εξής:

(i) Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Α΄):
(α) Εννέα (09) με ειδικότητα Παθολόγου.
(β) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Ψυχιάτρου.
(γ) Ένας (01) με ειδικότητα Πνευμονολόγου.

(ii) Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου Β΄):
(α) Δεκατρείς (13) με ειδικότητα Ψυχολόγου.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την 10-07-2023 μέχρι και την 15:00’ ώρα της 10-08- 2023.

Πηγή: dikaiologitika.gr