Ο Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θ. Ξανθόπουλος συνυπέγραψε την ερώτηση της Βουλευτού Καβάλας Τ. Ελευθεριάδου, με θέμα την ανανέωση όλων των συμβάσεων του προσωπικού στον τομέα Υγείας που βρισκόταν σε αναστολή εργασίας.

«Με απόφαση του, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη με την αρχή της αναλογικότητας την παράταση αναστολής εργασίας (από 14/4/2022 μέχρι 31/12/2022) για το προσωπικό του τομέα Υγείας. Η απόφαση αυτή υποχρέωσε την Κυβέρνηση να ορίσει τον τρόπο επιστροφής στην εργασία τους των εργαζόμενων που βρίσκονταν σε αναστολή», αναφέρεται στην ερώτηση που συνυπογράφεται συνολικά από 43 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ωστόσο, περίπου 600 μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ (κυρίως προσωπικό σίτισης και καθαριότητας) είδαν τη μη ανανέωση των συμβάσεών τους, οι οποίες έληγαν στο τέλος του 2021, οδηγούμενοι σε καθεστώς εξαθλίωσης και ανεργίας. Τελικώς, σήμερα, που οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ (μόνιμοι ή εκείνοι που ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους- καθώς προσλήφθηκαν μέσω προγραμμάτων, π.χ. ΕΣΠΑ) επέστρεψαν στην εργασία τους, τηρώντας αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, κρίνεται απαραίτητο να επανεξεταστεί η μη ανανέωση των συμβάσεων του μη εμβολιασμένου προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και λόγω της εφαρμογής της τιμωρητικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας (ν.4820/2021), ανανεώθηκαν μόνο οι συμβάσεις των εμβολιασμένων υγειονομικών και οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A’ 76), με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, αναφέρουν οι Βουλευτές.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας επεφύλαξε δυσμενή μεταχείριση στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, καθώς οι συμβάσεις τους δεν ανανεώθηκαν (εν αντιθέσει με τις συμβάσεις των εμβολιασμένων συναδέλφων τους) λόγω ακριβώς της επιλογής μη εμβολιασμού. Όμως, σήμερα, που νομικά και υγειονομικά δεν ευσταθεί οποιασδήποτε (άδικη, εκ των προτέρων) διάκριση λόγω εμβολιασμού, το Υπουργείο Υγείας αρνείται να εξετάσει τη σύναψη/ανανέωση συμβάσεων με τους εργαζόμενους που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα νοσοκομεία της χώρας. Παράλληλα, διοικήσεις νοσοκομείων έχουν προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με εργολάβους, χωρίς πρόβλεψη για τις περιπτώσεις των εργαζόμενων που βρίσκονταν σε αναστολή ή έληξαν οι συμβάσεις τους, λόγω μη εμβολιασμού.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλούν τον Υπουργό να απαντήσει αν προτίθεται να τηρήσει, επί της ουσίας, την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης και να εξετάσει την επαναπρόσληψή τους.