Η διαδικασία επιλογής μαθητών της Α’ Γυμνασίου στο Μουσικό Σχολείο, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16, Παρασκευή 17 και Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 στο Μουσικό Σχολείο Δράμας, από επιτροπή εκπαιδευτικών που δεν ανήκει στο προσωπικό του Μουσικού Σχολείου Δράμας και η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η επιτροπή ανιχνεύει τις μουσικές δυνατότητες κάθε μαθητή. Δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να γνωρίζει μουσική.

Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, φωνητική ικανότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

-Στο τηλέφωνο: 25210-28191

-Στην ιστοσελίδα: www.lyk-mous-dramas.dra.sch.gr