Από την Τρίτη 03/11/2020 το ΚΕΠ του Δήμου Δράμας, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού και λόγω υψηλής επικινδυνότητας του Νομού Δράμας, θα εξυπηρετεί το κοινό αυστηρά μόνο με ραντεβού. Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με το ΚΕΠ στα παρακάτω τηλέφωνα προκειμένου να κλείνουν ραντεβού για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή τους.

Τηλ ΚΕΠ: 2521351372 – 2521351365 – 2521351368 – 2521351369 – 2521351366 – 2521351364

Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού για αποφυγή προσέλευσης στο ΚΕΠ:

Εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης (myKEPlive) – Μέσω της ψηφιακής πύλης www.gov.gr (πάνω δεξιά η 3η επιλογή «Εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης με ΚΕΠ»)

Εξυπηρέτηση μέσω της ψηφιακής πύλης GOV.GR (για έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών & ληξιαρχικών πράξεων)

Συμπλήρωση εξουσιοδοτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης GOV.GR (πάνω δεξιά η 4η επιλογή «Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση»)

4)Μέσω της Εθνικής πύλης ΕΡΜΗΣ (εισέρχεστε στη διεύθυνση http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/ και πατάτε πάνω αριστερά σύνδεση – συνεχίζετε πατώντας τη λέξη είσοδος και βάζετε τους προσωπικούς κωδικούς του TAXIS που διαθέτετε – Η εγγραφή έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να αναζητήσετε ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που επιθυμείτε).