Εργασίες συντήρησης ξεκίνησαν στη νησίδα του Αγίου Αθανασίου με πρωτοβουλία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου και των εκλεγμένων της Τοπικής Κοινότητας.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την βαφή όλων των διαχωριστικών καθώς και με τη βαφή των κεντρικών πυλώνων οδοφωτισμού.