ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, με θέμα «Μη ένταξη της καταστροφής από παγετό των καλλιεργειών ροδιάς της Δράμας και της Καβάλας με υπαιτιότητα του ΕΛ.Γ.Α.», κατέθεσε η Βουλευτής Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κ. Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Με μία σειρά επιστολών και αναφορών προς τον ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας, και στις 8-9-2021 προς τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., οι παραγωγοί της Δράμας αναφέρονται στο θέμα των εκτός εποχής παγωνιών σε καλλιέργειες ροδιάς πανελλαδικά -στα τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου 2021- τονίζοντας το μείζον ηθικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, που προέκυψε από τον αποκλεισμό τους από τις κρατικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις, με ευθύνη του υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας. Και τούτο σε αντίθεση με τους όμορους Νομούς Σερρών και Ξάνθης, όπου οι παραγωγοί ροδιάς εντάχθηκαν κανονικά και αποζημιώνονται από τον ΕΛ.Γ.Α..

Επειδή η καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου καλλιεργειών ροδιάς σε Δράμα-Καβάλα ανέρχεται σε ποσοστό 60-90%, με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδημάτων για τους παραγωγούς για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Και επειδή στην περιοχή Δράμας-Καβάλας υπάρχει η πλειονότητα των βιολογικών καλλιεργειών ροδιάς στην περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω ζητούν από τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. να άρει την αδικία του αδικαιολόγητου αποκλεισμού τους από τις κρατικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις του ΕΛ.Γ.Α.. Ζητούν να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες ένταξης της καταστροφής των καλλιεργειών τους, τόσο της αναμενόμενης καρποφορίας όσο και του φυτικού κεφαλαίου, στις ενισχύσεις-αποζημιώσεις του ΕΛ.Γ.Α..

Σας επισυνάπτω επιστολές του ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου Δράμας προς τον ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας και, πρόσφατη, προς τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και την ενδεικτική αναφορά καλλιεργητή της περιοχής και ζητώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες άρσης της αδικίας του αποκλεισμού τους από τις κρατικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.