ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜΑΡ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Απάντηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Τόσκα δόθηκε σε αναφορά της Βουλευτού Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πα.Σο.Κ. – ΔΗΜΑΡ Ν. Δράμας κ. Χαράς Κεφαλίδου, σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης στους Διοικητές αστυνομικών υπηρεσιών, βάσει της επιστολής της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς και σε ό,τι αφορά στο διαλαμβανόμενο σε αυτή ζήτημα, γνωρίζεται ότι στην παρ. Γ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄-74) προβλέπεται, επακριβώς, η παροχή επιδόματος θέσης ευθύνης, οριζόμενου κατά βαθμίδα θέσης, με απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγησή του την πραγματική άσκηση των διαλαμβανομένων σε αυτή καθηκόντων.

Παρέπεται δε να λεχθεί ότι, οι Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενης απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος, ενώ παρακολουθούν κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που άπτεται μισθολογικών θεμάτων και υποβάλλουν αρμοδίως, όπου απαιτείται, σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση του μισθολογικού καθεστώτος.