ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Μεγάλες καθυστερήσεις χιλιάδων αιτήσεων για αναγνώριση πτυχίων στο ΣΑΕΠ», κατέθεσε η Βουλευτής Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κ. Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Χιλιάδες αιτήσεις για την αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο τμήμα του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), κρατώντας ουσιαστικά σε ομηρεία χιλιάδες πολιτών που περιμένουν έως και τρία χρόνια για να λάβουν την αναγνώριση των Επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς δεν μπορούν να εργαστούν αφού απαιτείται ο τίτλος αναγνώρισης. Στο ΣΑΕΠ σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, υπάρχουν 3.000 περίπου αιτήσεις που εκκρεμούν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή εξετάζονται αιτήσεις που έχουν κατατεθεί τον Ιούνιο του 2017!!!

Το ΣΑΕΠ καταργήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση με τον Ν. 4610/07.05.2019, διατηρήθηκε όμως μεταβατικά σε λειτουργία με το άρθρο 99 του ίδιου Νόμου, μέχρι την οριστική του παύση (κατάργηση) με τον Νόμο 4235/30.10.2019. Οι αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών και οι ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων του ΣΑΕΠ που έχουν ήδη υποβληθεί για εξέταση στο Συμβούλιο, θα εξετάζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 (Α΄78) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4235/2019.

Στο ίδιο άρθρο του παραπάνω Νόμου αναφέρεται ότι οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που έχουν ήδη σταλεί στο ΣΑΕΠ μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4235/2019 επιστρέφονται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) στους αιτούντες και υποβάλλονται με μέριμνα των αιτούντων στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις. Δηλαδή με απλά λόγια μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και η ευθύνη στους πολίτες, τους οποίους μετατρέπει το Υπουργείο σε κλητήρες του!

Τονίζεται δε ότι η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων αφορά στην ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης (που λόγω και της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης, πάνω από 2ετία) που διεκπεραιώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και οι ενδιαφερόμενοι που έλαβαν τίτλο σπουδών π.χ. προ τριετίας, μένουν χωρίς δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης όλο αυτό το διάστημα!

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:

  1. Έχει στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στον μεγάλο φόρτο εργασίας που έχει συσσωρευτεί και να διεκπεραιώσει σε εύλογο χρόνο τόσο τις 3.000 αιτήσεις που εκκρεμούσαν στο ΣΑΕΠ από το 2017, όσο και τις νέες αιτήσεις που κατατίθενται σήμερα;
  2. Οι ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 169 του Ν. 4235/2019, που αναφέρεται στην επιστροφή των δικαιολογητικών στους αιτούντες για να τις υποβάλλουν στη συνέχεια οι ίδιοι στις οικείες Επαγγελματικές Ενώσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων, θα διεκπεραιωθούν άμεσα; Θα ληφθούν υπ’ όψιν τα παράβολα αξίας 100 ευρώ που έχουν ήδη εδώ και χρόνια καταβάλει οι παλαιοί αιτούντες;
  3. Το Υπουργείο μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στις οικείες Επαγγελματικές Ενώσεις, πως θα διασφαλίσει την αντικειμενική, ισότιμη και δίκαιη διαδικασία; Σε ποιον θα πρέπει να προσφεύγει ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση που θίγονται τα δικαιώματά του;
  4. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η επιτάχυνση επιτέλους των διαδικασιών και η εντός συντόμου χρονικού διαστήματος αναγνώριση από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. των εκκρεμών αιτήσεων και των νέων που κατατίθενται σήμερα;