Φωτογραφία αρχείου

 

Από αύριο το πρωί ολόκληρη η χώρα, συμπεριλαμβανόμενης και της Π.Ε. Δράμας, εντάσσονται στο “κόκκινο” όσον αφορά τα μέτρα αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού. Το γεγονός αυτό επιφέρει αλλαγές και στη λειτουργία του λιανεμπορίου σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, θα ισχύουν τα εξής:

 • Λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου μόνο με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή εκτός καταστήματος (click away).
 • Οι επιχειρήσεις πώλησης υποδημάτων, ενδυμάτων, και βιβλιοχαρτοπωλείων επιτρέπεται να λειτουργούν και με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για αγορά εντός καταστήματος (click inside).
 • Ειδικότερα:
  α) Καταχώρηση της παραγγελίας  του ραντεβού από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) ή του ραντεβού είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: αα) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, αβ) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.
  β) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο.
  γ) Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.
  δ) Κατά την παραλαβή: δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και δγ) μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά.