ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Δράμας και ο φορέας ENTERPRISE GREECE στα πλαίσια της στήριξής τους στις τοπικές, εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις αλλά και των εξαγωγέων της Δράμας που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, διοργανώνουν δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες», στις 25 και 26 Ιουνίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητήριου Δράμας.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ENTERPRISE GREECE και προκειμένου να συμβάλλει στην σωστή πληροφόρηση των εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας και των εξαγωγέων που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες».

Σε αυτά αναλύονται όλες οι ενέργειες και τα σωστά βήματα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος εξαγωγέας και μάλιστα με τη σωστή σειρά τους ώστε να αποφευχθούν χάσιμο χρόνου, χρημάτων κ.λ.π. από λάθος κινήσεις λόγω άγνοιας. Στην ύλη των σεμιναρίων ενδεικτικά περιλαμβάνονται και αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

-Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

-Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.

-Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.

-Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.

-Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.

-Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.

-Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.

-Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).

-Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.

-Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.

-Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.

-Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.

-Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.

Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.

-Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.

-Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.

-Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)

Χ-ρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο σεμινάριο, δεν έχει κανένα κόστος για τις επιχειρήσεις, και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής από το Enterprise Greece και το Επιμελητήριο Δράμας σε όσους το παρακολουθήσουν.

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι η αίτηση συμμετοχής στο Επιμελητήριο Δράμας μπορεί να υποβληθεί στο email: [email protected] Αρμόδιος, Μπάμπης Αλεξανδρίδης, τηλ. 2521022750

 

Για το Επιμελητηριο Δράμας

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Γεωργιάδης