ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παρατυπίες που αφορούν σε:

  1. Μη δήλωση επιδομάτων που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο
  2. Εμφάνιση του ίδιου αριθμού μετρητή ΔΕΔΔΗΕ

Οι παραπάνω αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή και στάλθηκε σχετικό μήνυμα στους δικαιούχους.

Οι παραπάνω δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (διοικητήριο 126 γραφείο) μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να τεκμηριώσουν τα δηλωθέντα στην αίτηση και να επανενεργοποιηθεί η αίτηση του ΚΕΑ.

Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς οι δικαιούχοι να μεταβούν στο Δήμο ενεργοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ του προγράμματος περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.