Ένα “καζάνι” που “βράζει”, είναι από την περασμένη Πέμπτη το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος μετά την εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Αθ. Καίση για συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων.

Ήδη την περασμένη Παρασκευή, όσο αφορά τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε   συνέλευση  στην οποία  συμμετείχαν φοιτητές από όλα τα έτη καθώς και δύο καθηγητές του τμήματος συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου κυρίου Δημητρίου Κωνσταντινίδη.

Ειδικότερα η εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας του Διεθνούς Πανεπιστημίου, έχει ως εξής:

Ποια είναι η σημερινή εικόνα όλων των τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Ο πρόεδρος της Διοικούσας επικαλούμενος τις απαντήσεις των τμημάτων σχετικά με την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη του Πανεπιστημίου αναφέρει στην εισήγησή του τα εξής:

Πηγή: esos.gr