Οι πέντε «μεγάλοι» κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας είναι αυτοί που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του έργου του κάθετου άξονα Δράμα – Αμφίπολη, ενός έργου με προϋπολογισμό 248.543.957 ευρώ που έχει χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικού Επιπέδου από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και αρχικά η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εξέπνεε στις 31 Οκτωβρίου, όμως πήρε παράταση για τις 5 Δεκεμβρίου.

  • – ΓΕΚ Τέρνα
  • – Ένωση Προσώπων Άκτωρ Παραχωρήσεις – Μυτιληναίος
  • – Άβαξ
  • – Intrakat

Η… περιπέτεια της ΓΕΚ Τέρνα
Ωστόσο, προσωρινή εμπλοκή παρουσιάστηκε σχετικά με τη συμμετοχή της ΓΕΚ Τέρνα στον διαγωνισμό, καθώς σε βάρος της συνέτρεχε ο λόγος αποκλεισμού της ψευδούς δήλωσης, δεδομένης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2020 που είχε δικαιώσει την ΕΡΕΤΒΟ για τον διαγωνισμό των πρόδρομων εργασιών του μετρό, που αρχικά είχαν κατακυρωθεί στη ΓΕΚ Τέρνα.
Η εταιρεία υπέβαλε συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, γνωστοποιώντας τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, και στα τέλη Δεκεμβρίου η Επιτροπή Διαγωνισμού κάλεσε την εταιρεία να γνωστοποιήσει τα επανορθωτικά μέτρα που έχει λάβει αναφορικά με τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού, καθώς και κάθε στοιχείο με το οποίο αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που έλαβε αποδεικνύουν επαρκώς την αξιοπιστία της, παρά την ύπαρξη του λόγου αποκλεισμού. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα παρέχοντας διευκρινίσεις, τις οποίες η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε και έκρινε ως επαρκείς, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή της ΓΕΚ Τέρνα στη διαγωνιστική διαδικασία. Πριν από λίγες μέρες, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, εγκρίθηκε και επίσημα το πρακτικό της επιτροπής.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων:
– Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη, μήκους 29,5 χλμ. περίπου
– Μαυρολεύκη – Δράμα, μήκους 13,5 χλμ. περίπου
– Α/Κ Μεσορράχης
-Α/Κ Παλαιοκώμης
– Α/Κ Μ. Σουλίου
– Α/Κ Ροδολίβους
– Α/Κ Πρώτης
– Α/Κ Ν. Μπάφρας
– Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη
– Α/Κ Μαυρολεύκης
– Α/Κ Περιφερειακής Δράμας
– Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας).

Επιπλέον, ο ιδιωτικός φορέας της σύμπραξης θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα –
Αμφίπολη, συνολικού μήκους 43 χιλιομέτρων περίπου, και των προαναφερθέντων τμημάτων. Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 30 έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 έτη συντήρησης και λειτουργίας). Η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της διαδικασίας ανάθεσης.

Πηγή: constructionmag.gr / Σπύρος Πιστικός