Σε χθεσινή ανακοίνωση η Αντιδήμαρχος του Δήμου Δοξάτου έκανε γνωστή την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κυργίων ύψους 2.100.000,00 ευρώ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Μεγάλη προσπάθεια – Μεγάλα έργα !!!!

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ

Συνολικός προϋπολογισμός 2.100.000,00 ευρώ!!!!!!!!!!!

-Προτεραιότητα η υγεία των δημοτών μας αντιδήμαρχε, είπε ο δημαρχος

-Πάμε! του απάντησα

Και
  • Εκπονήσαμε τις απαραίτητες μελέτες για το εργο
  • Προχωρήσαμε στις απαραίτητες δανειοδοτήσεις
  • Καταθέσαμε την πρόταση τον Ιούλιο του 2020 σε προσκληση του ΠΕΠ της ΑΜΘ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε χρηματοδότηση!!!!

Τέρμα οι καθημερινές βλάβες που απασχολούν το προσωπικό του Δήμου, δεσμεύουν τα μηχανήματα, αυξάνουν τα έξοδα και ταλαιπωρούν τους δημότες μας

Ενίσχυση ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού
Πρόβλεψη για πυροσβεστικούς κρουνούς