Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά, με θέμα «Πρόταση παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών για λατομικά ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση», κατέθεσε ο Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος.

Στην αναφορά αναφέρονται τα εξής:

Μέσω επικοινωνίας που είχαμε με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας & Θράκης (ΣΕΜΜΘ) μας γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα ότι πλειάδα εκμεταλλευτών λατομικών ορυκτών έχει εκκρεμείς ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στην ολοκλήρωση των ερευνών και την υποβολή των αποτελεσμάτων και δευτερευόντως τις ατομικές διοικητικές πράξεις για την έκδοση αδειών έρευνας και μίσθωσης.

Η απρόβλεπτη έξαρση της πανδημίας Covid-19, ως λόγος ανωτέρας βίας και συνθήκη εκτός του ελέγχου των εκμεταλλευτικών λατομικών ορυκτών, καθώς και η επιβολή των περιοριστικών μέτρων για τη μείωση της διασποράς του ιού, κατέστησε αδύνατη τη λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων. Οι ελλείψεις εξοπλισμού, η αδυναμία προμηθειών, η μείωση ή η θέση σε αναστολή του εργατικού προσωπικού προκάλεσαν ανυπέρβλητες καθυστερήσεις κατά τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών, η έγκριση των οποίων χορηγείται με προβλεπόμενη διάρκεια τα δύο (2) έτη.

Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η παράταση των εγκρίσεων της παρ. 4 του άρθρου 59 ν. 4442/2016 (Α’ 230) προκειμένου να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογο των καθυστερήσεων στις εξορυκτικές επιχειρήσεις για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, λαμβάνεται μέριμνα για τις περιπτώσεις σύγκρουσης εγκρίσεων που αναβίωσαν και ισχύουν.

Βέβαιοι ότι με καλή διάθεση θα εξετάσετε τα παραπάνω, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.