Πριν λίγες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή του στη Βουλή, μετέφερε προς την κυβέρνηση, το δίκαιο αίτημα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, να μετατραπεί η επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν ως έκτατη ενίσχυση κατά την περίοδο της πανδημίας, σε μη επιστρεπτέα. Ο Yπουργός Οικονομικών όμως απέρριψε το αίτημα αυτό και επέμεινε στην απόφασή του για επιστροφή της με δόσεις, αρχής γενομένης στις 29 Ιουλίου 2022.

Συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση όσο και μια σειρά επιμελητηρίων και εμπορικών φορέων επανειλημμένα ζήτησαν την μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα, προκειμένου να μπορέσουν να ορθοποδήσουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες από τις συνεχείς κρίσεις. Επιπλέον, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις, η Κυβέρνηση δεν κατάφερε όλο το διάστημα της πανδημίας αλλά και μέχρι σήμερα με τις πληθωριστικές τάσεις να πιέζουν τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, το οποίο θα περιλάμβανε μεταξύ άλλων την ουσιαστική ενίσχυση αυτών αλλά και το «κούρεμα» του χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν επιπλέον τις οδυνηρές επιπτώσεις από την έκρηξη του πληθωρισμού αλλά και του ενεργειακού κόστους, ενώ ο αποκλεισμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, δημιουργούν το εκρηκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ήδη επιβαρυμένες από τις πολλαπλές κρίσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, περιορίσθηκε να απαντήσει πως με σωρεία αποφάσεων, «η περίοδος χάριτος για την επιστροφή  παρατάθηκε έως την 30η Ιουνίου 2022 με την πρώτη δόση να καθίσταται πληρωτέα την 29η Ιουλίου 2022, ενώ παρατάθηκε και η προθεσμία μέχρι την οποία είναι η δυνατή η εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, ως και την 29η Ιουλίου 2022. Επιπρόσθετα, οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης αυξήθηκαν σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις».