ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Το ΥΜΑΘ διοργανώνει την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 5:30 μ.μ. στην Αίθουσα Β του Συνεδριακού Κέντρου Ν. Γερμανός (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης) στην Ημερίδα με θέματα:

1) Η Πορεία Εφαρμογής του Ν.4399/2016 στη Μακεδονία και τη Θράκη. Συμπεράσματα Υλοποίησης των Αναπτυξιακών Νόμων (5:30μ.μ – 7:00μ.μ.)

2) Θεσμικό Πλαίσιο και Δράσεις Κατοχύρωσης και Προώθησης των Παραδοσιακών Προϊόντων της Μακεδονίας-Θράκης (7:30μ.μ – 9:00μ.μ.)

Ομιλητές:

-Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

-Φωτεινή Πρεφτίτση, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων

-Βασίλης Κόκκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Γεώργιος Εμμανουήλ, Γ.Δ. Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης)

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στο πλαίσιο της 83ης Δ.Ε.Θ. το Υπουργείο Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας-Θράκης (Υ.ΜΑ.Θ.), παρουσιάζει τις εξελίξεις στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου βάσει του οποίου υλοποιούνται τα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα.

Στην 1η ενότητα της Ημερίδας, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία υλοποίησης και η στατιστική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των επενδυτικών σχεδίων στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3908/2011.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στα νέα στοιχεία των δύο κύκλων υποβολής αξιολόγησης για τα καθεστώτα ενίσχυσης σε εφαρμογή του Ν. 4399/2016, προκειμένου να παραχθούν συγκριτικά αποτελέσματα και να προσδιοριστεί ο σημαντικός ρόλος του Υπουργείου στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της στροφής προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην ίδια ημερίδα θα παρουσιαστεί το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα του θεσμικού πλαισίου και των δράσεων που γίνονται από την Ελληνική Πολιτεία, και πιο ιδιαίτερα από το Υ.ΜΑ.Θ., για την κατοχύρωση και την προβολή στην παγκόσμια αγορά των Παραδοσιακών Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) της Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και στην παγκόσμια αγορά τοποθετούν στο προσκήνιο την ανάγκη για ευρύτερο συντονισμό και συνεργασία παραγωγών, καταναλωτών, αυτοδιοίκησης και δημόσιου τομέα, ώστε σε συνδυασμό με τις θεσμικές δράσεις της Ελληνικής Πολιτείας, να ολοκληρωθούν η κατοχύρωση, η πιστοποίηση και η σήμανση της ταυτότητας των ποιοτικών προϊόντων μας, στοιχεία αναγκαία στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση των κοινωνιών μας.