Την 31η Δεκεμβρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/ΓΠ.οικ.76876/30-11-2020 (ΦΕΚ 1022/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9-12-2020) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1.Πρόεδρος: ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ, Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δραμας.

2.Αντιπρόεδρος:  ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  Συνταξιούχος ΟΣΕ, με αναπληρώτρια την ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Ελεύθερη Επαγγελματία.

3.Τακτικό μέλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρώτριά την ΖΑΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Συνταξιούχο ΟΑΕΕ.

4.Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου: ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Διευθυντής Καρδιολογίας ΕΣΥ, με αναπληρωτή τον ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΕΣΤΗ, Διευθυντή Χειρουργικής ΕΣΥ.

5.Τακτικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων, πλην ιατρών, του Νοσοκομείου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, υπάλληλος του ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επισκεπτών Υγείας, με αναπληρωτή τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.

Σε σχετική ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, η οποία υπογράφεται από τη Διοικήτρια κ. Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου, αναφέρονται τα εξής: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τα νέα μέλη και τους ευχόμαστε εποικοδομητική θητεία σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τα Νοσοκομεία, για να πάμε ακόμα πιο μπροστά».