Πραγματοποιήθηκε από τις 22-24 Φεβρουαρίου 2023 το Project Visit της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο είχε θέμα τις προστατευόμενες περιοχές Natura2000 του Όρους Φαλακρού. Στις εργασίες που πραγματοποιηθήκαν αυτές τις τρεις ημέρες οι συμμετέχοντες φορείς παρουσίασαν την πρόοδο των δράσεων του προγράμματος και πληροφορήθηκαν για τις προστατευόμενες περιοχές του Όρους Φαλακρό, το οποίο και έχει επιλεγεί ως πιλοτική περιοχή για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στην πιλοτική περιοχή αυτή θα υλοποιηθούν τα έργα και οι δράσεις του προγράμματος για την Περιφέρεια ΑΜΘ συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 800.000-900.000 Ευρώ. Στο πλαίσιο των εργασιών έγινε ενημέρωση, διαβούλευση και συζήτηση αναλυτικά για τα μέτρα τα οποία και θα προγραμματιστούν και θα υλοποιηθούν, στα επόμενα στάδια του προγράμματος στην πιλοτική αυτή περιοχή. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι μία από τις τρεις Περιφέρειες και μία Αποκεντρωμένη Διοίκηση που συμμετέχουν σε αυτό το ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.