ΑΡΘΡΟ

Του Μαργαρίτη Τζίμα

Καθηγητή

 

 

Οι πολίτες μιας χώρας αποτελούν μια αστείρευτη πηγή δύναμης μέσα στην κοινωνία. Αυτήν έχουν υποχρέωση οι εξουσίες να την αξιοποιούν και να την ενισχύουν με τις πολιτικές και τους νόμους. Η δύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι αυτή που αλλάζει καθημερινά τη ζωή μας.

Όμως συνήθως αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία ξεχνούν την προέλευσή τους και πολιτεύονται ή κυβερνούν μακριά από το λαό. Κάθε τόσο ανακαλύπτουν θέματα για να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες από την καθημερινότητα.

Η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας είναι υποχρέωση της πολιτείας. Ένα σοβαρό και οργανωμένο κράτος, μια ανθρώπινη πόλη ή ένα ανθρώπινο χωριό σέβεται τους πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο λαός φόρους για την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια, τις μεταφορές και να μην απολαμβάνει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας γιατί οι αρμόδιοι απολαμβάνουν απλώς τα αγαθά της εξουσίας και ασχολούνται με επικοινωνιακές τακτικές.

Στην εποχή μας, παρά την αλματώδη ανάπτυξη της επιστήμης, παρά την ελαχιστοποίηση των αποστάσεων, παρά τον μηδενισμό στο χρόνο επικοινωνίας, είναι απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε η ενδυνάμωση των μορφών ζωντανής επικοινωνίας των ανθρώπων.

Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσα ψυχιατρεία, τόσους οίκους ευγηρίας, τόσες δομές κοινωνικού χαρακτήρα. Οι κοινωνίες χρειάζονται επανεκκίνηση σε όλα. Οι πολιτικοί μας επιβάλλεται να ασχοληθούν, πέρα από θέματα υψηλής πολιτικής και επικοινωνίες και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη οργάνωση της ζωής των συμπολιτών τους. Η καλή οργάνωση της κοινωνίας, η πνευματική και ιδεολογική της θωράκιση είναι η εγγύηση για ένα ισχυρό κράτος. Και τότε οι πολίτες θα χαίρονται που συμμετέχουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Η πολιτική πρέπει να έχει στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου. Η ζωή δεν είναι οικονομικοί δείκτες και αριθμοί.

Πέρα από αυτά υπάρχουν ζητήματα διαπαιδαγώγησης και συμπεριφοράς που χρειάζεται να λυθούν. Η οικογένεια, το σχολείο, η δημόσια ζωή χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις από τις εξουσίες με στόχο τη βελτίωσή τους. Δεν εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας στις διάφορες μορφές διακυβέρνησης για να απολαύσουν τα αγαθά της εξουσίας, αλλά τους εκλέγουμε για να λύνουν τα προβλήματα της κοινωνίας. Με την επικοινωνιακή τακτική ασχολούνται όσοι αισθάνονται ανασφάλεια και μακριά από τους πολίτες.

Η ανάπτυξη μιας χώρας είναι μείζον θέμα. Αυτή όμως πρέπει να περνά στο λαό με χειροπιαστό τρόπο. Υπάρχουν χώρες που παράγουν πλούτο από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους και όμως οι λαοί τους πεθαίνουν από την πείνα. Η ανάπτυξη δεν είναι ένα σύνθημα αλλά πρέπει να είναι ένας τρόπος ζωής και να απολαμβάνουν τα αγαθά της όλοι οι πολίτες.

Είναι καιρός η εξουσία με ένα νέο ξεκίνημα να γίνει ελκυστική και αγαπητή από τους πολίτες. Αυτό θα συμβεί όταν ο πολίτης την νιώθει καθημερινά δίπλα του, σε τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο.