Μεταξύ της Δανίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, βρίσκεται η Ελλάδα στη λίστα των “μη φιλικών χωρών” της Ρωσίας. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας.

Με τον πλέον επίσημο τρόπο, αυτό του διατάγματος, η Ελλάδα προστέθηκε στη ρωσική λίστα των χωρών που αποκαλεί “μη φιλικές”.

Το σχετικό διάταγμα υπέγραψε στις 20 Ιουλίου ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν.

Μαζί με την Ελλάδα, στην εν λόγω λίστα μπήκαν η Κροατία, η Δανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Μέχρι στιγμής, συνολικά τη μαύρη λίστα “κοσμούν” 48 χώρες.

Το έγγραφο που δημοσίευσε η υπηρεσία Τύπου του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέρει τον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν πλέον να προσλάβουν οι πρεσβείες και τα προξενεία των κρατών στη Ρωσία.

Βάσει αυτής της απόφασης, για την Ελλάδα τέθηκε όριο 34 ατόμων, για τη Δανία 20 και για τη Σλοβακία 16.

Μεγαλύτερη η επίπτωση για τη Σλοβενία και την Κροατία, που πλέον δεν μπορούν να απασχολούν τοπικό προσωπικό στις διπλωματικές και προξενικές αποστολές.

“Ο κατάλογος που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση δεν είναι οριστικός και, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες εχθρικές ενέργειες ξένων κρατών που στρέφονται κατά των ρωσικών αποστολών στο εξωτερικό, μπορεί να διευρυνθεί”, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: news247.gr