Από τη Δ.Ο.Υ. Δράμας ζητείται ένας (1) απόφοιτος Ι.Ε.Κ. για την πραγματοποίηση προαιρετικής πρακτικής άσκησης, από 01/07/2019 έως τις 31/12/2019, με την προβλεπόμενη αμοιβή. Οι ειδικότητες των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι συναφείς με τα αντικείμενα εργασίας της Υπηρεσίας μας.