Μια σειρά από κωδικούς στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης οδηγούν σε εκπτώσεις φόρου, απαλλαγές, ακόμη και επιστροφές χρημάτων από την εφορία.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση της δήλωσής τους προκειμένου να εντοπίσουν και να συμπληρώσουν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να έχουν έξτρα οφέλη.

Διαβάστε επίσης:

Οι «χρυσοί» κωδικοί

Πρόκειται για τους ακόλουθους κωδικούς:

  • 013-014: Ελαστικοποιούνται τα τεκμήρια για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον «κλικάρουν» τους συγκεκριμένους κωδικούς της δήλωσης. Για όσους γεννήθηκαν μέχρι και τις 31.12.1956 προβλέπεται μείωση 30% στο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης.
  • 001-002: Προβλέπεται μείωση φόρου 200 ευρώ για τους φορολογούμενους με αναπηρία πάνω από 67%
  • 003: Εκπτώσεις φόρου λόγω τέκνων, που ξεκινούν από τα 777 ευρώ για τον άγαμο και φτάνουν τα 810 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με ένα τέκνο, τα 900 ευρώ για δύο τέκνα και μέχρι τα 1.120 ευρώ για τα τρία τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν των τριών, ισχύει επιπλέον έκπτωση φόρου 220 ευρώ.
  • 017-018: Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1.1.2019 και μετά, καθόσον για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 4,5% από 9%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μέχρι 10.000 ευρώ. Οι νέοι επαγγελματίες γλιτώνουν για τα πρώτα τρία χρόνια και από το χαράτσι των 650 ευρώ του τέλους επιτηδεύματος.
  • 125-126: Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και δεν φορολογούνται τα ποσά των ενοικίων που δεν εισπράχθηκαν το 2021, με την επισύναψη των σχετικών αποδεικτικών στην εφορία. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει, πριν από την υποβολή της δήλωσης, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων ή ασκηθεισών αγωγών που κατά περίπτωση υπάρχουν. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2021.
  • 351-352: Μείωση φορολογητέου εισοδήματος, λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2021 οι μισθωτοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης, μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία.
  • 049-050: Είναι οι κωδικοί που αφορούν τις δαπάνες από ηλεκτρονικά μέσα που θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Όσοι φορολογούμενοι δεν καταφέρουν να συλλέξουν το απαιτούμενο ποσό των αποδείξεων, θα καταβάλουν έξτρα φόρο 22% επί της ακάλυπτης διαφοράς.
  • 059-060: Έκπτωση 10% στον φόρο έχουν οι φορολογούμενοι που το 2021 προχώρησαν σε χρηματικές δωρεές άνω των 100 ευρώ προς το Δημόσιο ή προς τους ιερούς ναούς. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.
  • 627-628: Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2021 και αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ.

Πηγή: imerisia.gr