ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θ. ΖΕΚΕΡΙΔΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2022

 

Με απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου κ. Θέμη Ζεκερίδη ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου, για την περίοδο από 1/11/2021 έως 31/12/2022.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Ζεκερίδη οι Αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:

-Καραμπακάλης Δημήτριος (άμισθος Αντιδήμαρχος) με τις εξής αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, διοίκηση  παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των θεμάτων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των θεμάτων όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των λειτουργιών του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας των Φύλων και Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που σχετίζονται με την Απασχόληση και τον Τουρισμό

-Παπαζώτου Κυριακή (Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης «συνΕργάζομαι»), με τις εξής αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διαφάνειας.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

-Λουλούδης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «συνΕργάζομαι»), με τις εξής αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των θεμάτων όλων των τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που σχετίζονται με τις εμπορικές και γενικά επιχειρηματικές δραστηριότητες, με τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες (λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις ) και με την προστασία του καταναλωτή.

Τη διαχείριση αιτημάτων των Προέδρων των Κοινοτήτων και των δημοτών σε συνεργασία με τους φορείς του Δήμου.

-Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης, με τις εξής αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των λειτουργιών του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος που σχετίζονται με το περιβάλλον, το πράσινο και τη διαχείριση των κοιμητηρίων.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία όλων των λειτουργιών και του προσωπικού του όρχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου.

-Κιτσουκάκης Ιωάννης (Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος), με τις εξής αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που σχετίζονται με θέματα φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής (διαχείριση αδέσποτων ζώων) και αλιείας.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των λειτουργιών του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, την καθαριότητα και την ανακύκλωση.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία όλων των λειτουργιών του Τμήματος Συντηρήσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία όλων των λειτουργιών και του προσωπικού του όρχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Ζεκερίδη, όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραμπακάλης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παπαζώτου Κυριακή.