Η προμήθεια υλικών φωτισμού στο εμπορικό κέντρο της Δράμας πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. (πηγή φωτογραφίας: Δήμος Δράμας)

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 7 ΑΚΟΜΗ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 7,227 ΕΚ. ΕΥΡΩ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αξιοποιώντας πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε., ο Δήμος Δράμας, μέσω του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης (ΟΣΑΑ), ενέταξε έργα ύψους 7.227.000,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και υλοποίησε σειρά παρεμβάσεων στον αστικό ιστό της πόλης, στοχεύοντας στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης του Δήμου Δράμας περιελάμβανε συνολικά 16 πράξεις, εκ των οποίων με πόρους από το ΕΣΠΑ υλοποιηθήκαν οι 14, ενώ για τις 2 δεν κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση λόγω λήξης του προγράμματος. Το εν λόγω πλέγμα έργων ήρθε ως συνέχεια του Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης του Εμπορικού Κέντρου της πόλης Δράμας το οποίο υλοποιήθηκε από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006) και αφορούσε δράσεις για «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας», ενώ στην τρέχουσα περίοδο το αντίστοιχο πρόγραμμα για τον αστικό ιστό είναι η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται και το έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης στις περιοχές ανάμεσα στον δημοτικό κήπο και το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης του Δήμου Δράμας αποτέλεσε μια οργανωμένη προσπάθεια αναπτυξιακής παρέμβασης στην πόλη της Δράμας, έχοντας ως στόχο την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την οικονομική ευημερία, την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, την αναζωογόνηση των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων γειτονιών, την πρόνοια για την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

Με θεματικό αντικείμενο το τρίπτυχο Πολιτισμός- Περιβάλλον-Ανθρώπινο Δυναμικό, 8 φορείς της Δράμας σχημάτισαν το εταιρικό σχήμα του έργου, έχοντας ως στόχο αφενός την απόκτηση πιο ολοκληρωμένης σύνθεσης και αφετέρου την αντιπροσωπευτικότητα μεταξύ των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, το εταιρικό σχήμα του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης απαρτιζόταν από τον Δήμο Δράμας (με συμμετοχή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης), τον Πολιτιστικό Οργανισμό – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το Επιμελητήριο Δράμας, τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας, την Ένωση Κυριών Δράμας, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας, το

Παράρτημα Δράμας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. (με τα τμήματα Δασοπονίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου) και την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

 

Τα έργα του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δήμου Δράμας

 

Ο σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δήμου Δράμας περιελάμβανε έργα με βασικά κριτήρια επιλογής την ανάγκη εξασφάλισης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του σχεδίου και την ανάδειξη των συμμετοχικών διαδικασιών των μελών του εταιρικού σχήματος.

Ανάμεσα στις Πράξεις, που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται έργα με εμφανές φυσικό αντικείμενο και στα χρόνια που ακολούθησαν, όπως είναι π.χ. η ανέγερση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Δράμας, αλλά και έργα ενημέρωσης και πληροφόρησης, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. οι «δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων».

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 έγιναν οι οδηγοί τυφλών στην οδό Γούναρη (πηγή φωτογραφίας: Δήμος Δράμας)

Αξίζει πάντως να σταθεί κάποιος σε έργα που πλέον έχουν ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία και θεωρούνται δεδομένα, χωρίς όμως να υστερούν σε σημασία. Τέτοια έργα είναι π.χ. οι «υποδομές ενίσχυσης της προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑμεΑ (τυφλών)» ή η «προμήθεια υλικών φωτισμού εμπορικού κέντρου ΔΚ Δράμας». Οι οδηγοί τυφλών στα πεζοδρόμια και τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα αντικρίζονται από εκατοντάδες πολίτες σε ημερήσια βάση, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των Δραμινών. Θεωρούνται αυτονόητα σε μια σύγχρονη πόλη, όμως λίγοι γνωρίζουν ότι υλοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χάρη στις δυνατότητες που παρέχει η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε.

Ειδικότερα, η «Προμήθεια υλικών φωτισμού εμπορικού κέντρου ΔΚ Δράμας», προϋπολογισμού σύμβασης 243.844,43 ευρώ, αφορούσε στην προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων για την αντικατάσταση του δικτύου φωτισμού του εμπορικού κέντρου της πόλης της Δράμας με εξοπλισμό ομοιογενή, σύγχρονου σχεδιασμού, οικολογικής αντίληψης ως προς την ενεργειακή κατανάλωση αλλά και τη δημιουργούμενη φωτορύπανση, με στόχο τη μείωση της προκαλούμενης όχλησης των περιοίκων.

Επιπλέον, με το έργο για τις «Υποδομές ενίσχυσης της προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑμεΑ (τυφλών)», προϋπολογισμού σύμβασης 150.253,86 ευρώ, υλοποιήθηκαν εργασίες για την βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ κατά μήκος της οδού Γούναρη. Έτσι, σε ένα ακόμη σημείο της πόλης, επιδιώχθηκε η κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ, με τη διευκόλυνση της μετακίνησής τους και την εξασφάλιση ανεξαρτησίας, άνεσης, ασφάλειας και αυτονομίας. Άλλωστε, παρόμοια έργα υλοποιήθηκαν και προ του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης, αλλά και μετά, με ίδιους πόρους του Δήμου Δράμας, σε μια προσπάθεια ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στην καθημερινότητα της πόλης.

Αναλυτικά τα εγκεκριμένα έργα του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δήμου Δράμας ήταν τα εξής:

1. Ανέγερση κτιρίου Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Δράμας, προϋπολογισμού 2.030.000,00 ευρώ

2. Υποδομές ενίσχυσης της προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑμεΑ (τυφλών), προϋπολογισμού 310.000,00 ευρώ

3. Αναβάθμιση των υποδομών του Σπιτιού Ανοιχτής Φιλοξενίας της Ένωσης Κυριών Δράμας, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ

4. Προβολή και δημοσιοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ

5. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ

6. Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του ιστορικού κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίησή του, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ

7. Δημιουργία κειμένου βάσης για το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, προϋπολογισμού, 40.000,00 ευρώ

8. Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη της εμπορικής κίνησης στο εμπορικό κέντρο Δράμας. Πρακτικές και νέες μέθοδοι για τη διατήρηση και προσέλκυση καταναλωτών, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ

9. Εργαστήρια εργαζομένων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας σίτισης, μέσων μαζικής μεταφοράς και μέσων μαζικής ενημέρωσης, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ

10. Ανάδειξη του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού ρόλου του περιαστικού άλσους Δημοτικού (Εθνικού) Σταδίου – Νοσοκομείου και της νότιας περιοχής της Αγ. Βαρβάρας-ξεροχειμάρου Καλλιφύτου στην περιοχή παρέμβασης, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ

11. Εργαστήρια για τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής δομής της περιοχής παρέμβασης της Δράμας με επίκεντρο την Πράσινη Ανάπτυξη, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ

12. Δράσεις Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου Δράμας, προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ

13. Βελτίωση και ενίσχυση υποδομών ευρύτερα της οδού Φιλίππου, προϋπολογισμού 2.933.450,00 ευρώ

14. Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων, προϋπολογισμού 249.991,60 ευρώ

15. Υποδομή και εγκατάσταση προπονητηρίου και αποδυτηρίων στο χώρου του ΑΠΚ Κραχτίδη, προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ

16. Προμήθεια υλικών φωτισμού εμπορικού κέντρου ΔΚ Δράμας, προϋπολογισμού 273.982,50 ευρώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω κλεισίματος του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν χρηματοδοτήθηκαν οι Πράξεις «Δράσεις Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου Δράμας» και η «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων».

Ωστόσο, ο Δήμος Δράμας ανέλαβε την ολοκλήρωση της προμήθειας του θόλου με ίδιους πόρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης. Έτσι, το κλειστό γυμναστήριο (προπονητήριο), το οποίο είναι γνωστό ως «Φουσκωτό» και βρίσκεται δυτικά του κλειστού γυμναστηρίου «Δημήτριος Κρχατίδης», εδώ και χρόνια χρησιμοποιείται από την τοπική κοινωνία και κυρίως από τους μικρούς αθλητές των αναπτυξιακών τμημάτων των ομάδων που δραστηριοποιούνται στις αθλοπαιδιές στη Δράμα.