Σε επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας προς το Υπουργείο Οικονομικών, με θέμα «Επιτακτική ανάγκη η παράταση στην απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ, τη διασύνδεση ERP-POS και των Vouchers Ψηφιακών Συναλλαγών», αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμες κυρίες/Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να τονίσουμε την ανάγκη παράτασης στην προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ και της διασύνδεσης ERP-POS μέχρι τις 30/06/2024, με σκοπό να προστατεύσουμε τα μέλη μας και εν γένει τους επαγγελματίες του χώρου μας, καθώς και τους χρήστες ERP-POS πελάτες τους από μεγάλα πρόστιμα. Επιπλέον, στις 30/06/2024 λήγουν τα vouchers Ψηφιακών Συναλλαγών για την αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ και την παροχή υπηρεσιών ΥΠΑΗΕΣ και πρέπει και για αυτά να δοθεί ανάλογη παράταση προθεσμίας εξαργύρωσης.

Αιτιολογούμε παρακάτω:

 1. Η τρέχουσα περίοδος που διανύουμε (τουριστική περίοδος) είναι από τις πιο σημαντικές για την οικονομία της χώρας μας και η εφαρμογή ριζικών αλλαγών μόνο προβλήματα, καθυστερήσεις και ζημιές μπορεί να δημιουργήσει.
 2. Η μη σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των Επαγγελματιών – Επιχειρήσεων Πληροφορικής – Προγραμματιστών για τη διασύνδεση ERP με POS.
 3. Η έλλειψη διευκρινιστικών αποφάσεων από την πλευρά της Πολιτείας για υποπεριπτώσεις και συγκεκριμένους ΚΑΔ, οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρέωση σε χρήση ΦΗΜ/ΥΠΑΗΕΣ, είτε έχουν προαιρετική χρήση και δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως, είτε τελικά παρόλο που γίνεται προαιρετική χρήση ΦΗΜ/ΥΠΑΗΕΣ δεν απαιτείται διασύνδεση (1002/2014).
 4. Η αδυναμία εξυπηρέτησης από τις εταιρείες Διαχείρισης Μέσων Πληρωμών (NSP, Aquirers), λόγω φόρτου εργασίας, δυσχεραίνει την ομαλή και έγκαιρη ενσωμάτωση της Διασύνδεσης ERP με POS από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λογισμικού. Ενώ αρχικά υπάρχει επαρκής επικοινωνία για την διάθεση των απαραίτητων πληροφοριών για την υλοποίηση, όταν ολοκληρώνεται η φάση των δοκιμών και πρόκειται να προχωρήσει το λογισμικό σε πιστοποίηση, υπάρχει πλήρης απουσία επικοινωνίας και προγραμματισμού σχετικού ραντεβού.
 5. Σε ό,τι αφορά την 1098, η καθυστέρηση των κατασκευαστών ΦΗΜ στην παράδοση DEMO και στις παραγγελίες των ΦΗΜΑΣ, καθώς και των ενδιάμεσων λογισμικών και υλικο-λογισμικών για την επικοινωνία του ERP με τους ΦΗΜ(ΦΗΜΑΣ/ΦΤΜ/ΑΔΗΜΕ), καθιστά αδύνατη την έγκαιρη εφαρμογή της απόσυρσης των ΕΑΦΔΣΣ και της Διασύνδεσης ERP με POS μέχρι τις 30/06.
 6. Σε ό,τι αφορά την 1155, οι ΥΠΑΗΕΣ είτε λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος υλοποίησης των αλλαγών είτε εξαιτίας των προβλημάτων που συναντούν και ίδιοι με τους NSP, αδυνατούν να δώσουν λύσεις έγκαιρα. Ακόμα και ο χρόνος ετοιμασίας των συμβάσεων και η κατάθεση τους στις αρμόδιες ΔΟΥ δείχνει ότι είναι ανέφικτες οι ημερομηνίες που έχουν τεθεί ως όριο για ακόμη μια φορά από την Πολιτεία και την ΑΑΔΕ.

Μια σημαντική επισήμανση – τεχνικής φύσεως – σε αυτή την περίπτωση είναι η καθυστέρηση που προστίθεται, ειδικά σε περιπτώσεις με ενδιάμεση cloud υπηρεσία, στην έκδοση των αποδείξεων. Από την στιγμή που θα σταλεί η εντολή «εκτύπωση απόδειξης» από τον χρήστη, το παραστατικό θα «ταξιδέψει» από το ERP στον ΥΠΑΗΕΣ (1) για να πάρει Signature, θα επιστρέψει στο ERP (2), θα περάσει στην cloud υπηρεσία του NSP και από εκεί κάποια στιγμή στο POS (3), όπου αυτό με τη σειρά του θα επικοινωνήσει με το ανάλογο τραπεζικό σύστημα (4), θα επιστρέψει στην cloud υπηρεσία του NSP και πάλι στο ERP (5), θα σταλεί στον ΥΠΑΗΕΣ για να πάρει έγκριση (6), θα επιστρέψει άλλη μια φορά στο ERP (7) και τελικά θα γίνει η εκτύπωση. Αυτές οι 7 επικοινωνίες που μεσολαβούν από την εντολή μέχρι την εκτύπωση, δύναται να καθυστερήσουν σημαντικά την έκδοση της απόδειξης. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η καθυστέρηση είναι απαγορευτική για εντατική λιανική.

 1. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κοινή γραμμή «επικοινωνίας» μεταξύ των Παρόχων Πληρωμών EFT-POS και των ERP, πράγμα που θα έκανε την όλη διασύνδεση πιο εύκολη – όπως έγινε πρόσφατα για τις Ταμειακές Μηχανές. Το API έπρεπε να είναι κοινό.

Πώς μπορούμε να επισπεύσουμε την όλη διαδικασία;

Σε προηγούμενο Δελτίο Τύπου της ΕΕΕΠΕ (14/5/2024) αναφέρθηκε μια λύση, η οποία αποτελεί ένα συνδυασμό της 1098 και της 1155 και θα ωφελήσει το σύνολο της κοινωνίας χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον Common Protocol TCP v3 που υπάρχει για τις ταμειακές ή να δημιουργηθεί εκ νέου ένα πρωτόκολλο το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα EFT-POS για τοπική (local-api) επικοινωνία που δεν θα χρειάζεται υπογραφή (Signature) από Πάροχο ή ΦΗΜ.

Δημόσιος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε για ακόμη μια φορά την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας Δημόσιου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Με αυτό το αίτημα δεν ζητούμε την κατάργηση των ΥΠΑΗΕΣ που ήδη έχουν επενδύσει, υλοποιήσει και πιστοποιηθεί. Ζητούμε να δημιουργηθεί ένας επιπλέον τρόπος για την υποβολή παραστατικών PEPPOL, ο οποίος θα βοηθήσει και στη διασύνδεση των EFT-POS και θα εξυπηρετήσει επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα επένδυσης, είτε σε κατάλληλο πρόγραμμα ή υπηρεσία, είτε σε κάποιον ιδιωτικό ΥΠΑΗΕΣ. Τρανταχτό παράδειγμα των παραπάνω είναι η παρακάτω πραγματική περίπτωση. Μια επιχείρηση καθαρισμού με τζίρο 13000€ / έτος αναγκάστηκε φέτος να προβεί σε αγορά υπηρεσίας Τιμολόγησης (ERP) 450€/έτος, πάροχο B2G – 250€/έτος και 100€/έτος για B2B – για να μπορεί να εκδώσει ένα παραστατικό πάνω από 2500€ σε μια ΔΟΥ.

Δυσκολία προσαρμογής στα API Παρόχων

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε την δυσκολία προσαρμογής των συναδέλφων προγραμματιστών στα API των Παρόχων. Γιατί δεν καθορίστηκε κοινό μορφότυπο παρόμοιο με αυτό του myDATA και στα API των Παρόχων; Σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή αδυναμίας εξυπηρέτησης οποιουδήποτε παρόχου, αν τυχόν συμβεί αυτό, θα χρειαστεί ο κατασκευαστής-προγραμματιστής του ERP να παραμετροποιήσει εκ νέου (με τη μορφή κατεπείγοντος), το αρχείο υποβολής προς τον νέο πάροχο που θα επιλέξει. Αποτελεί επιπλέον επένδυση χρόνου και πόρων για τα μέλη του σωματείου μας και φυσικά για όλους τους Προγραμματιστές ERP.

Τα «αποτελέσματα» μέχρι σήμερα:

 1. Ζητούμε από τους πελάτες μας να αλλάξουν τα EFT-POS τους και τις συνεργαζόμενες τράπεζες, είτε γιατί ο πάροχος πληρωμών δεν απαντά στις κλήσεις και στα email μας, είτε γιατί δεν είναι έτοιμος από μεριάς API.
 2. Αναγκάζουμε κάποιους πελάτες μας να επιλέξουν ΥΠΑΗΕΣ, γιατί κάποιοι ΥΠΑΗΕΣ έχουν τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη επικοινωνία με κάποιους παρόχους πληρωμών για «άγνωστο λόγο» και μπορούν να διασυνδέσουν τα EFT-POS που έχουν οι πελάτες μας.
 3. Αναγκαζόμαστε να «αφήσουμε» πελάτες, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, είτε λόγω μη ετοιμότητας των ΦΗΜΑΣ και των ΥΠΑΗΕΣ, είτε λόγω προβλημάτων των EFT-POS και μη αποδοχή από τον πελάτη να αλλάξει τράπεζα.
 4. Οι πελάτες δεν δέχονται να βάλουν ΦΗΜΑΣ και αντικαθιστούν τη λιανική με απλή ταμειακή.
 5. Οι πελάτες δεν δέχονται να βάλουν ΦΗΜΑΣ και αναγκάζονται να βάλουν ΥΠΑΗΕΣ για να ανακαλύψουν ότι και με αυτήν την επιλογή τους δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις διασύνδεσης…
 6. Οι πελάτες έχουν εγκριθεί στο πρόγραμμα Ψηφιακών Συναλλαγών για την αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ ή την παροχή υπηρεσιών ΥΠΑΗΕΣ και κινδυνεύουν να χάσουν τα vouchers των οποίων η προθεσμία εξαργύρωσης λήγει στις 30/06/2024.

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι οι επιλογές που έγιναν καθώς και ο χρόνος που δόθηκε δεν επαρκούν. Η αγορά είναι ανάστατη. Η παράταση είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση με ειλικρινή πρόθεση να βοηθήσουμε στην κοινή μας προσπάθεια.

 

Με εκτίμηση,

Για την Ε.Ε.Ε.Π.Ε. – Η ιδρυτική ομάδα