ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Επιστολή προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον Τύπο απέστειλε η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Αξιότιμοι κύριοι και αξιότιμες κυρίες Βουλευτές,

Λίγες μέρες πριν την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά τον έντυπο Περιφερειακό – Τοπικό – Κλαδικό Τύπο (Σχέδιο Νόμου: «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Χρόνου, Σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων, Καταχώριση διαστημικών αντικειμένων, Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και άλλες διατάξεις»), επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά επισημαίνοντας τα παρακάτω που θεωρούμε πολύ σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του εβδομαδιαίου περιφερειακού Τύπου που ήδη έχει πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια:

  1. Barcode: Θεωρούμε ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή η καθιέρωση ειδικού barcode για τον έλεγχο των κυκλοφοριών των εβδομαδιαίων περιφερειακών εφημερίδων, για τους παρακάτω λόγους:

-Οι περιφερειακές εφημερίδες, ιδιαίτερα οι εβδομαδιαίες, είναι κυρίως συνδρομητικές και διακινούνται με διανομείς των ίδιων των εφημερίδων και όχι μέσω των πρακτορείων τύπου. Οπότε είναι τεχνικά αδύνατη η χρήση Barcode για κάθε διανομέα μας.

-Οι συνδρομές στις εφημερίδες μας εισπράττονται ως επί το πλείστον στο τέλος και εφάπαξ του έτους και ως εκ τούτου με το σύστημα barcode θα χρεωνόμαστε δύο φορές κάθε φύλλο που θα διανέμουμε (μία κάθε εβδομάδα μέσω barcode και μία συνολικά στο τέλος του έτους όταν θα εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό).

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την εξαίρεση των εβδομαδιαίων περιφερειακών εφημερίδων από το μέτρο αυτό και είμαστε στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για να αναζητήσουμε το πως θα αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα στοιχεία κυκλοφορίας των εφημερίδων μας, κάτι που και εμείς ως φορέας επιθυμούμε.

  1. Ποσόστωση στην εφαρμογή του Ν. 2328/1995: Πάγια θέση μας εδώ και χρόνια ήταν ότι για να κατανεμηθεί δίκαια και με απόλυτη διαφάνεια η κρατική διαφήμιση θα πρέπει, εκτός της εφαρμογής του 70%-30% (που δεν τηρήθηκε ποτέ μέχρι σήμερα), να παραμείνει η ποσόστωση αλλά και να εφαρμοστεί η ισοκατανομή.

Ενδεχόμενη κατάργηση της ποσόστωσης θα προκαλέσει ένα άναρχο τοπίο και παράλληλα θα εξυπηρετήσει την διαπλοκή καθώς δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση στο πως θα κατανέμεται η διαφήμιση.

Σήμερα η ποσόστωση αυτή έχει ως εξής: Τηλεοπτικοί σταθμοί 50%, Έντυπα Μέσα 40%, Ραδιοφωνικοί σταθμοί 10%. Με την λειτουργία του Μητρώου ΟnLineMedia είναι επιβεβλημένο να ενταχθούν και οι ιστοσελίδες στην ποσόστωση αυτή και μπορούμε να συζητήσουμε πως μπορούν να διαμορφωθούν δίκαια τα ποσοστά της κατανομής.

Παράλληλα, ζητάμε να θεσπιστεί και ισοκατανομή που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα και θεωρούμε ότι επίσης θα αποκλείει τη διαπλοκή από την κατανομή της διαφήμισης.

Τυχόν κατάργηση της ποσόστωσης και μη θέσπισης της ισοκατανομής, ουσιαστικά βγάζει εκτός διαφανούς και δίκαιου πλαισίου το 70%-30% αφού δεν θα υπάρχουν πλέον κανόνες ποσόστωσης ανά κατηγορία μέσου και ισοκατανομής.

Για παράδειγμα, ενώ θα δίδεται το 30% μιας διαφήμισης στην Περιφέρεια θα μπορεί να την παίρνει, κανονικά και με τον Νόμο, ένα μόνο μέσον από μια μόνο κατηγορία (π.χ. μία εφημερίδα ή μία ιστοσελίδα). Παράλληλα, αφού δεν θα υπάρχει και Νόμος για την ισοκατανομή, θα μπορεί το ίδιο μέσον να παίρνει και το επόμενο διαφημιστικό κονδύλι!

  1. Αλλαγές στο Ν. 3548/2077: Όσον αφορά τις αλλαγές στο Ν. 3548/2007 που αφορά την καταχώρηση δημοσιεύσεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο, θεωρούμε άδικο να ξεκινήσουν από τις αρχές του 2018 από την ίδια αφετηρία οι εφημερίδες που τα τελευταία τρία χρόνια πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις και κατέθεσαν φάκελο για ένταξη στη λίστα του Ν.3548/2007, με τις εφημερίδες που αυτά τα τρία χρόνια είτε δεν κυκλοφορούσαν είτε δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, άρα δεν επιβαρύνονταν και με τα έξοδα που απέρρεαν από αυτές (απασχόληση δημοσιογράφου, σελίδες, φύλλα, εκδόσεις, φορολογία κ.α.).

Καθώς λοιπόν, τα τελευταία τρία χρόνια δεν εκδόθηκε λίστα, με υπαιτιότητα της ΓΓΕ, ζητάμε όπως εκδοθούν και τηρηθούν οι λίστες 2014 και 2015 τα επόμενα δύο χρόνια και οποιεσδήποτε αλλαγές να εφαρμοστούν μετά από αυτά.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα ωφεληθούν λιγοστές εφημερίδες (όχι περισσότερες από 7-8) και θα αδικηθούν και οι 118 εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που αυτή τη στιγμή περιέχονται στη σχετική λίστα και είχαν καταθέσει τους φακέλους τους την τριετία 2014-2016.

Αξιότιμοι κύριοι και αξιότιμες κυρίες Βουλευτές

Θεωρώντας ότι τα παραπάνω αιτήματα μας και δίκαια είναι και παράλληλα δεν περιέχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος, σας καλούμε όπως τα στηρίξετε κατά την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου, στηρίζοντας παράλληλα έμπρακτα τον εβδομαδιαίο περιφερειακό τύπο σε ένα κομβικό για την επιβίωση του σημείο.

 

Διατελούμε μετά τιμής

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ