Ξεκινά το έργο της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με στόχο τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το έργο ανέρχεται σε 442,44 εκατ. ευρώ και -σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί Θόδωρος Σκυλακάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης– θα χωριστεί σε τρία επιμέρους προγράμματα ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ της χώρας.

Συγκεκριμένα τα επιμέρους προγράμματα που περιλαμβάνει το Ταμείου Ανάκαμψης είναι:

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ.

«Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

«Ψηφιακές συναλλαγές», με προϋπολογισμό 162,44 εκατ. ευρώ.

1.Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ

Το πρώτο πρόγραμμα, της απόκτησής ψηφιακών εργαλείων από τις ΜμΕ, αφορά στην διανομή ενός άυλου κουπονιού (voucher) αξίας από 900 έως 18.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, και το οποίο θα αξιοποιηθεί για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής. Μάλιστα η ένταση της ενίσχυσης της συγκεκριμένης αγοράς μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 90% της συνολικής δαπάνης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι ΜμΕ θα χωριστούν σε οκτώ κατηγορίες ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό και θα λάβουν ενίσχυση ως εξής:

μέχρι πέντε εργαζόμενους θα λάβουν ενίσχυση έως 900 ευρώ (με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 1.000 ευρώ),

από 5 μέχρι 10 εργαζόμενους θα λάβουν ενίσχυση μέχρι 1.800 ευρώ (με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 2.000 ευρώ)

από 10 μέχρι 18 εργαζόμενους 3.600 ευρώ (μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 4.000 ευρώ)

από 18 μέχρι 25 εργαζόμενους 5.400 ευρώ (μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 6.000 ευρώ)

από 25 έως 32 εργαζόμενους 9.000 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη 10.000 ευρώ)

από 32 έως 40 εργαζόμενους 10.800 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη 12.000 ευρώ)

από 40 έως 50 εργαζόμενους 13.500 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη έως 15.000 ευρώ)

από 50 έως 250 εργαζόμενους 18.000 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη έως 20.000 ευρώ).

Σημειώνεται ότι κάθε κατηγορία επιχειρήσεων της αναλογεί δικό της ανεξάρτητο ποσό ενίσχυσης. Έτσι τα χρήματα δεν θα πάνε υποχρεωτικά στους μεγάλους ή τους μικρούς της αγοράς. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε:

90 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 50% του προγράμματος) να διοχετευτεί στις δύο πρώτες κατηγορίες ΜμΕ, δηλαδή έως 10 εργαζόμενους,

40 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 22,2%) στις δύο επόμενες κατηγορίες ΜμΕ, δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 25 εργαζόμενους,

30 εκατ. ευρώ (16,6%) στις ΜμΕ που απασχολούν από 25 έως 40 εργαζόμενους

20 εκατ. ευρώ (11,1%) στις ΜμΕ από 40 έως 250 εργαζόμενους.

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι πρόθεση της πολιτείας είναι η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας.

  1. Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Με το πρόγραμμα αυτό στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Ουσιαστικά θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια εταιρειών πληροφορικής (και όχι μόνον) τα οποία περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, τη παραγωγή και τη διάθεση ψηφιακών προϊόντων. Κάθε σχέδιο που θα ενισχυθεί θα έχει προϋπολογισμό από 200.000 έως 2.000.000 ευρώ.

Η ενίσχυση δε που θα χορηγείται στο πλαίσιο του Προγράμματος II έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, η οποία καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών. Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες:

Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Πειραματικής Ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

  1. Ψηφιακές Συναλλαγές

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθεί η ανανέωση των ταμειακών μηχανών, των POS, η διασύνδεση τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κ.ο.κ.. Ειδικότερα στόχος του προγράμματος των Ψηφιακών Συναλλαγών, είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜμΕ, η αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης. Το πρόγραμμα θα ρίξει συνολικά 162,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων:

15 εκατ. ευρώ για δαπάνες αντικατάσταση EFT/POS. Η ενίσχυση αφορά μέχρι δύο EFT/POS ανά επιχείρηση για αγορά ή χρονομίσθωση 3 ετών, με τη μέγιστη ενίσχυση να ανέρχεται στα 150 ευρώ

20 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες αγοράς εξοπλισμού τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (τάμπλετ + θερμικός εκτυπωτής). Η ενίσχυση θα δίδεται μέχρι του δηλωμένου αριθμού των φορτηγών της επιχείρησης για τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και μέχρι 1.125 ευρώ ανά φορτηγό

33,21 εκατ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι και τρία έτη. Η ενίσχυση θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά επιχείρηση.

37 εκατ. ευρώ δαπάνες αναβάθμισης Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών (ΦΤΜ), των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) και τη διασύνδεση τους με POS. Οι αναβαθμίσεις αυτές δύναται να φτάσουν τον μέγιστο αριθμό Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ) κάθε επιχείρησης και η ενίσχυση που δίδεται είναι 112,5 ευρώ ανά ΦΗΜ

45 εκατ. ευρώ για δαπάνες αντικατάστασης Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), με ανώτατο όριο αντικατάστασης σε κάθε επιχείρηση, τον ήδη δηλωμένο αριθμό ΕΑΦΔΣΣ. Η ενίσχυση ανέρχεται σε μέχρι 350 ευρώ ανά ΕΑΦΔΣΣ.

11,73 εκατ. ευρώ για δαπάνες αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών με μέγιστο αριθμός για κάθε επιχείρηση τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ. Για κάθε ΦΗΜ η ενίσχυση είναι 150 ευρώ.

Οι ενισχύσεις αυτές θα φτάνουν στο 90% έως το 100% της επιλέξιμης δαπάνης, θα δίνονται επίσης μέσω άυλης επιταγής (με 8ψήφιο κωδικό) και οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε μια ή σε περισσότερες ή και στο σύνολο των προαναφερόμενων κατηγοριών ενίσχυσης των δαπανών.

Και για τα τρία προγράμματα θα υπάρξουν σύντομα οι προσκλήσεις για την υποβολή αιτημάτων ενίσχυσης ή/και επενδυτικών σχεδίων. Σύμφωνα με τον αν. υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, οι ενισχύσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα είναι οι πρώτες που θα φέρουν δαπάνες στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο 2022. Μάλιστα για φέτος οι δαπάνες αναμένονται άνω των 200 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 442 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο Δράμας θα ενημερώσει μέσα στο portal του, www.dramanet.gr για τις προκηρύξεις των προγραμμάτων μόλις αυτές δοθούν στην δημοσιότητα.

Επίσης για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος μας υπάρχει δυνατότητα B2B συνάντηση με τον αρμόδιο του επιμελητηρίου Δράμας για επιπρόσθετη πληροφόρηση κατόπιν ραντεβού.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας