Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι εκδόθηκε η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ 56/12-10-2021 με Αρ. Πρωτ.401836/Σ.128130 & θέμα την Ρύθμιση οφειλών του ν. 4611/19 – Επανυπολογισμός οφειλών με την οποία ο φορέας εναρμονίζεται πλήρως στις νέες διατάξεις του αρθ. 87 του ν. 4826/2021 στον οποίο ορίζεται ότι: οι οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλής του ν. 4611/2019, έχοντας επιλέξει επανυπολογισμό της οφειλής τους, διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και μετά την απώλεια της ρύθμισης.

Συνεπώς, οφειλόμενες εισφορές, μη μισθωτών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολουμένων, της χρονικής περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016, οι οποίες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ν. 4611/2019 μετά από επανυπολογισμό, δεν αναβιώνουν μετά από απώλεια της ρύθμισης, αλλά παραμένουν, επανυπολογισμένες, όπως προσδιορίσθηκαν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

Το Επιμελητήριο Δράμας, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την βελτίωση των όρων της συγκεκριμένης ρύθμισης από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ικανοποίηση του δίκαιου πάγιου αιτήματός μας, αποκαθιστά την κοινή λογική και δίνει λύση σε χιλιάδες μικρομεσαίους ασφαλισμένους.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας