Το Επιμελητήριο Δράμας ενώνει τις δυνάμεις του με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, συγκεκριμένα με το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας, και συνδιοργανώνουν το 2ο Regional Innovation Workshop, στο πλαίσιο του έργου AgroFossilFree, στην Δράμα. Το εργαστήριο θα λάβει χώρα την Τρίτη, 1η Μαρτίου 2022, στο LAB 40 (στον ισόγειο χώρο του Επιμελητηρίου Δράμας). Το εργαστήριο θα ξεκινήσει στις 10.00 π.μ. και θα διαρκέσει δυόμιση ώρες.

Η δράση απευθύνεται σε τοπικούς γεωργούς, γεωπόνους, ερευνητές, εκπροσώπους ενώσεων & βιομηχανιών και στοχεύει στην διερεύνηση ιδεών και ενδιαφερόντων καθώς και στη μεταφορά γνώσης, στον τομέα της πράσινης ενέργειας και των τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας.

Στην διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν δοκιμασμένες τεχνολογικές λύσεις και στρατηγικές ενεργειακής εξοικονόμησης. Η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, θα παρουσιάσει γεωργικές εφαρμογές τεχνολογικών λύσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ενώ παράλληλα, θα επιδιώξει να ανοίξει τον διάλογο με τους συμμετέχοντες με σκοπό την αποτύπωση των αναγκών και των προβλημάτων της τοπικής γεωργικής κοινότητας στην ενεργειακή κατανάλωση. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξαγωγή ιδεών για πρακτική εφαρμογή και προσαρμογή των προτεινόμενων λύσεων στις τοπικές συνθήκες.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο Lab 40, και θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας, στην διεύθυνση [email protected] υπόψη της κας Χατζηβαρύτης Ιούς.