ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

 

 

Την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 190.000,00 € κατάφερε ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου με την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 241.800,00 ευρώ και το υπόλοιπο πέραν της χρηματοδότησης ποσό των 51.800,00 ευρώ θα καλυφθεί εξ ιδίων πόρων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά σε:

  1. Ένα μικρό σκαπτικό μηχάνημα με φορτωτή, πολλαπλών χρήσεων,
  2. Ένα ανατρεπόμενο φορτηγό,
  3. Μία λεπίδα αποχιονισμού και έναν διασκορπιστή άλατος(ως συνοδευτικό εξοπλισμό του φορτηγού οχήματος).

Τα νέα μηχανήματα και οχήματα θα προστεθούν στον υπάρχοντα στόλο και θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη καθώς με την συγκεκριμένη προμήθεια θα δοθεί η δυνατότητα στον Δήμο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα, σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας, όπως είναι: η αποκατάσταση βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, οι συντηρήσεις αγροτικών δρόμων, η βελτίωση της ασφάλειας και της προσπελασιμότητας του οδικού δικτύου κατά τους χειμερινούς μήνες, η διάθεση μηχανημάτων στις Τοπικές Κοινότητες για υποστήριξη των αναγκών τους, η συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κ.ά.

Τα νέα οχήματα και μηχανήματα διαθέτουν νέα τεχνολογία, παράγουν λιγότερους ρύπους και έχουν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων, ενώ σε συνδυασμό με τον υπάρχων στόλο μηχανημάτων και οχημάτων, θα μειωθεί σημαντικά η ανάγκη μετακίνησής τους, λόγω της μεγάλης εδαφικής διασποράς των οικισμών του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

 

Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου

Γιαννόπουλος Βασίλειος