ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

Ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει ότι:

-όσες αιτήσεις έπρεπε να γίνουν Μάρτιο (και είχαν πάρει παράταση 2 μήνες), πρέπει να υποβληθούν μέσα στον Μάιο (έως 29 Μαΐου)

-όσες αιτήσεις έπρεπε να γίνουν Απρίλιο, παίρνουν αυτόματη παράταση άλλον ένα μήνα

-όσες αιτήσεις πρέπει να γίνουν Μάιο, θα υποβληθούν κανονικά μέσα στον Μάιο (έως 29 Μαΐου)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στα: 2521352431 (Γιαννοπούλου), 2521352432 (Καλαϊτζίδου), 2521352433 (Τοκατζή)