Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, η έναρξη των εγγραφών και επανεγγραφών κάθε νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου.

Φέτος λόγω της πανδημίας Covid-19 και των μέτρων πρόληψης που έχουν ληφθεί, η έναρξη των εγγραφών και επανεγγραφών με την υπ’ αριθ. 23/2020 απόφαση Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή από 18 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2020.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου

Παρασκευάς Παπαδόπουλος