ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

 • Για το οικονομικό έτος 2018

 

Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2018, ο Δήμος Δράμας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους, να απευθυνθούν στο ανακαινισμένο Δημαρχείο στην Πλατεία Ελευθερίας (υπεύθυνοι: κ. Συλβί Μανέντ, τηλ.2521027415 και κ. Γιάννης Λαζαρίδης, τηλ.2521027415, γραφείο παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού 2ος όροφος), για να καταθέσουν έως 28-02-2018τα εξής δικαιολογητικά (μόνο για τους συλλόγους που έλαβαν επιχορήγηση το έτος 2017:

 1. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2017
 2. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στο τέλος του 2017
 3. Πρωτότυπα τιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν την δημοτική επιχορήγηση
 4. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2017
 5. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2017
 6. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2018
 7. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του απολογισμού του 2017
 8. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2018
 9. Το πρόγραμμα δράσης του 2017
 10. Καταστατικό
 11. Απόφαση Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου
 12. Γραμμάτιο είσπραξης της επιχορήγησης του 2017 (το αντίγραφο)
 13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2017 πλην του Δήμου Δράμας.

Όσοι σύλλογοι δεν πήραν επιχορήγηση το έτος 2017 παρακαλούμε να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από τον Δήμο Δράμας καθώς επίσης και από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το έτος 2017
 2. Αίτηση επιχορήγησης
 3. Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ)
 4. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων από 15-04-2018 έως 15-12-2018
 5. Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων

.