Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού, κινητή μονάδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) θα επισκεφθεί το διήμερο 9 και 10 Νοεμβρίου 2021 την Π.Ε. Δράμας.

Αναλυτικά τα σημεία στα οποία θα βρεθεί η κινητή εμβολιαστική μονάδα είναι τα εξής:

9 Νοεμβρίου

Κυργία 8.30-10.30

Καλαμπάκι 11.50-13.50

Φωτολίβος 14.20-16.00

Σιταγροί 16.10-17.30

10 Νοεμβρίου

Αγ. Αθανάσιος 8.30-10.30

Δοξάτο 10.40 12.40

Ξηροπόταμος 13.00-14.30

Πετρούσα 14.45-16.15