ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ AMBER ALERT HELLAS ΚΑΙ MISSING ALERT HELLAS

 

Σε συνέχεια του Συμφώνου Συνεργασίας που υπεγράφη ανάμεσα στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Δήμο Δράμας, πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση της Δημοτικής Αστυνομίας Δράμας τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού στις δράσεις που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στον τομέα της πρόληψης, αλλά και της αντιμετώπισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων, ενηλίκων και ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες και υψηλού κινδύνου ομάδες.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της υπηρεσίας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με στόχο την ένταξη του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημοτικής Αστυνομίας Δράμας στον επιχειρησιακό βραχίονα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και συγκεκριμένα στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και της «Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού, σε περιπτώσεις ενεργοποίησης Amber Alert Hellas για τις εξαφανίσεις ανηλίκων και Missing Alert Hellas για τις εξαφανίσεις ενηλίκων.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις δράσεις που υλοποιεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την «Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Θανάσης Μακρής», τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και το πρόγραμμα Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas. Επιπλέον, το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση σε θέματα καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών εξαφάνισης, όπως οι βασικές αρχές έρευνας, διάσωσης και ασφάλειας στο πεδίο, η αξιολόγηση προφίλ αγνοουμένου, τα εργαλεία διαχείρισης συμβάντος και οι τακτικές έρευνας.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, υλοποιεί δράσεις με στόχο την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού εξαφάνισης παιδιού, έχοντας αναπτύξει πρωτοβουλίες και δράσεις μοναδικές στην Ελλάδα. Η τεχνογνωσία του Οργανισμού, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του και η επιχειρησιακή ετοιμότητά του στο πεδίο για την έρευνα και διάσωση κάθε παιδιού που αγνοείται αποτελεί διεθνώς μία καλή πρακτική. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα.

Με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή βοήθειας σε παιδιά, στην Ελλάδα και διεθνώς, αποτελεί πιστοποιημένο φορέα με καθημερινή δράση σε θέματα εξαφανίσεων ανηλίκων στην Ελλάδα και συμμετέχει ως ισότιμο και ενεργό μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children – ICMEC). Επιπλέον, έχοντας αναγνωριστεί ως Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά, έχει το συντονισμό του Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βάσει του οποίου, δραστηριοποιείται και στις εξαφανίσεις ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο. Ο Οργανισμός προχωρά στην ενεργοποίηση MISSING ALERT HELLAS, για τις περιπτώσεις εξαφανισθέντων ενηλίκων, που διατρέχουν κίνδυνο, που αγνοούνται ύστερα από ατυχήματα και φυσικές καταστροφές, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή/και είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής.