ΝΟΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ψυχαγωγικού χαρακτήρα στο Κ.Η.Φ.Η. Δράμας.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν οι συγγενείς των ωφελουμένων και ολιγομελής ομάδα του ΚΑΠΗ Δράμας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Περιελάμβανε: χορωδία, χορό, δραστηριότητες κίνησης και προσανατολισμού στο χώρο. Μέσα από τις δράσεις που έγιναν με τους παρευρισκόμενους η εκδήλωση αυτή συνέβαλε στη σύσφιξη των οικογενειακών σχέσεων των ωφελουμένων, στην αίσθηση αυταξίας τους, στην κινητοποίηση των συγγενών τους για μεγαλύτερη συμβολή στο πρόγραμμα του Κ.Η.Φ.Η., με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη τους, καθώς και στην επιβεβαίωση των δεσμών των ωφελουμένων με τα μέλη του ΚΑΠΗ.

 

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος