Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κοινότητα Σιταγρών στις 12 και 13 Αυγούστου.