Ένα θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023, αφορούσε την εκ νέου συζήτηση για την αναδοχή συγκεκριμένων οφειλών της ΔΕΚΠΟΤΑ προς ιδιώτες. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είχε απασχολήσει το σώμα στην τελευταία συνεδρίασή του, στις 20 Φεβρουαρίου 2023. Το θέμα τότε δεν είχε εγκριθεί, μολονότι είχε λάβει πλειοψηφία θετικών ψήφων, καθώς απαιτούνταν απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 17 θετικές ψήφοι (το 50%+1 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου).

Η επανεισαγωγή του θέματος προέκυψε μετά από σχετικό αίτημα της παράταξης «Project για τη Δράμα», καθώς, όπως αναφέρθηκε, υπήρξε προσκόμιση νέων στοιχείων. Τελικά στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, υπέρ της αναδοχής των οφειλών ψήφισαν 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Δημοτική Αρχή, «Project για τη Δράμα», «Αυτοδιοίκηση Πολιτών», «Προοπτική για τη Δράμα» και ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιώργος Μουχτάρης) και κατά 6 («Πόλη και Ζωή»).

Έτσι ο Δήμος Δράμας ανέλαβε 3 συγκεκριμένες οφειλές της ΔΕΚΠΟΤΑ προς ιδιώτες, οι οποίοι έχουν φτάσει σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για οφειλές ύψους 12.162,02 ευρώ, 10.260,24 ευρώ και 7.192,43 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως από τον Μάρτιο του 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη λύση και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ και στη συνέχεια έχει οριστεί εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την εκκαθάριση, μια διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.