Σε αναπροσαρμογή του κανονισμού σχετικά με τις άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησε, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 13 Μαρτίου 2023. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είχε τεθεί στον δημόσιο διάλογο από το περασμένο καλοκαίρι και πλέον τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες σε περίπτωση παραβάσεων, φτάνοντας ακόμη και στην οριστική αφαίρεση της παράτασης άδειας χρήσης μουσικής για το υπόλοιπο του έτους.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπροσαρμογή προηγούμενης απόφασής του, σχετικά με την «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τις άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» με την προσθήκη ποινών σε περίπτωση συνεχόμενων υποτροπών από καταστήματα ως εξής:

«Σε περίπτωση υποτροπής δηλαδή εάν μετά από την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λόγω τριών παραβιάσεων διαπιστωθούν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα εκ νέου:

– Τέταρτη (4η ) παραβίαση των όρων και προϋποθέσεών της άδειας, εντός του έτους, θα επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου η μείωση της παράτασης άδειας χρήσης μουσικής κατά μία (1) ώρα

– Πέμπτη (5η) παραβίαση των όρων και προϋποθέσεών της άδειας, εντός του έτους, θα επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου η μείωση της παράτασης άδειας χρήσης μουσικής κατά δύο (2) ώρες

– Έκτη (6η) παραβίαση των όρων και προϋποθέσεών της άδειας, εντός του έτους, θα επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου η οριστική αφαίρεση της παράτασης άδειας χρήσης μουσικής για το υπόλοιπο του έτους».

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε κατά πλειοψηφία. Αρνητικά ψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» κ. Στέργιος Ηλιόπουλος, ο οποίος ζήτησε οι ποινές για μείωση της παράτασης να εφαρμόζονται κλιμακωτά από μικρότερο αριθμό παραβάσεων. Αρνητικά ψήφισε και ο επικεφαλής της παράταξης «Προοπτική για τη Δράμα» κ. Κοσμάς Καλαϊδόπουλος.

Υπενθυμίζεται, πως για πρώτη φορά, τον Ιούλιο του 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας είχε ασχοληθεί με τη χρήση μουσικής από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του αστικού ιστού, καθώς είχε προηγηθεί αναφορά πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το θέμα. Σε εκείνη τη συνεδρίαση παρόντες ήταν τόσο κάτοικοι περιοχών όπου δραστηριοποιούνται καταστήματα εστίασης, όσο και εκπρόσωποι καταστημάτων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν παρουσιάζοντας η κάθε πλευρά τη δική θέση τους. Τελικά, το σώμα είχε αποφασίσει τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα προχωρούσε σε προτάσεις σχετικά με την επίλυση του θέματος.

Μετά από συνεδριάσεις της διαπαραταξιακής επιτροπής σχηματίστηκε μία πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον κ. Ηλιόπουλο να εξηγεί για ποιους λόγους διαφώνησε με αυτήν. Ακολούθησε πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια το θέμα εισήχθη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.