Μετά από πάμπολλες συντονισμένες ενέργειες δεκάδων  ανθρώπων από συναρμόδια υπουργεία, εγκρίθηκε και νέα  Τροποποίηση του Οργανισμού του Νοσοκομείου μας.

Το αίτημα μας και η τεκμηριωμένη υποστήριξη του υποβλήθηκαν τον Μάρτιο του 2022 εντάσσεται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της παρούσας Διοίκησης και περιγράφεται αναλυτικά στο δημοσιοποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο μας.

Στην Τροποποίηση -μεταξύ άλλων- προβλέπονται:

Α. Σύσταση στον Παθολογικό Τομέα:

  1. Ενός Πνευμονολογικού Τμήματος και
  2. Ενός Νεφρολογικού Τμήματος, στο οποίο θα ενταχθεί και η υφιστάμενη μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Β. Σύσταση  Τμήματος Κατ’ Οίκον Νοσηλείας που εντάσσεται στην υπάρχουσα ομάδα Διατομεακών Τμημάτων.

Γ. Σύσταση Τμήματος Προμηθειών που εντάσσεται στην υπάρχουσα Διεύθυνση της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας.

Τα σχεδιάσαμε –τα υλοποιήσαμε.

 

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου