ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2017 στο Γ. Ν. Δράμας έγινε εγκατάσταση νέου πληροφοριακού συστήματος ψηφιοποίησης (PACS) στο Ακτινολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Δράμας. Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού, συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και ταυτόχρονα οι ασθενείς επωφελούνται από την εφαρμογή σύγχρονων και διευρυμένων μεθόδων διάγνωσης με προφανή θετικά οφέλη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ποτέ μέχρι σήμερα, η μετάβαση από το φιλμ στην ψηφιακή διαγνωστική απεικόνιση δεν ήταν τόσο εύκολη.

Πλεονεκτήματα:

-Δραματική μείωση του κόστους Αναλωσίμων των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων λόγο κατάργησης της χρήσης Φιλμ (Κόστος 2013: 90.026€ και κόστος εκτίμησης 2018: 4.700€) .

-Ελαχιστοποίηση του χαμένου χρόνου εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγγελία και παράδοση των εξετάσεων καθώς όλες οι διακινήσεις γίνονται ηλεκτρονικά πλέον.

-Πιστοποιημένη τήρηση των αρχείων του Νοσοκομείου για όσο χρόνο προβλέπει η νομοθεσία.

-Τήρηση των δεδομένων τόσο τοπικά όσο και στο νεφοϋπολογιστικό κέντρο της ΕΔΕΤ.

-Προσβασιμότητα – Δυνατότητα πρόσβασης των θεραπόντων ιατρών στα ακτινοδιαγνωστικά δεδομένα των ασθενών μέσα από τον ενοποιημένο φάκελο ασθενούς.

-Συγκέντρωση – Δυνατότητα ενοποίησης διαφορετικών απεικονιστικών μεθόδων και η παρουσίαση τους στην ίδια οθόνη καθώς επίσης και ενσωμάτωση εικόνων από όλα τα διαγνωστικά μηχανήματα στον ιατρικό φάκελο ασθενούς.

-Μείωση του αριθμού επανεξετάσεων λόγω τήρησης αρχείου στο Νοσοκομείο.

-Διάγνωση υψηλής ευκρίνειας – Διευκολύνουν και βελτιώνουν την διάγνωση καθώς παρέχεται δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας της εικόνας σε οθόνες υψηλής ευκρίνειας και σύγκρισής της με παλαιότερες.

-Δυνατότητα επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας

-Αποφυγή απώλειας Μείωση της απώλειας εξετάσεων-ακτινολογικών φιλμ. Η απώλεια ακτινογραφιών ήταν ένα από τα κυριότερα προβλήματα στα νοσοκομεία και τώρα με την εγκατάσταση των PACS το φαινόμενο αυτό τείνει να εκλείψει αφού πλέον έχει δημιουργηθεί ένα «filmless» περιβάλλον.

-Εφαρμογή της τηλεϊατρικής και γνωμάτευση από τους ειδικούς ιατρούς με μεταφορά της εικόνας σε πολλά τερματικά

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ