Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, διερμηνεύοντας τα συναισθήματα των Πολύτεκνων Οικογενειών, εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας προς την Πρόεδρο κ. Γουναρίδου Τζούλια και τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπόρων Νομού Δράμας.

Σε καιρούς δύσκολους που οι πολύτεκνες οικογένειες πλήττονται άμεσα από την οικονομική κρίση που μαστίζει την κοινωνία μας, ενήργησαν με διακριτικό τρόπο και ενίσχυσαν οικονομικά υπερπολύτεκνες οικογένειες. Ευχόμαστε ο Θεός να τους σκέπει και να ευλογεί κάθε πράξη αγαθή επ’ ωφελεία της ψυχής τους και της κοινωνίας.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σμολοκτός Νικόλαος

Ο Γενικός Γραμματέας

Στάικος Αντώνιος