Δύο ειδικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.

Αρχικά στις 18.00 το σώμα θα συνεδριάσει με θέμα:  Περιφερειακού Συμβουλίου, διά μέσου του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 3 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ.  Αλέξιος Πολίτης.

Θα ακολουθήσει στις 20.00, νέα ειδική συνεδρίαση με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το αρ.176 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ.  Αλέξιος Πολίτης.