ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, λήφθηκα ομόφωνα αποφάσεις, οι οποίες αφορούν τη δρομολόγηση σειράς σημαντικών έργων για το Δήμο Δράμας.

Το σώμα έλαβε απόφαση, έτσι ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των πράξεων (κατασκευής έργων) προσαρμογής στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των επτά Παιδικών Σταθμών και των δύο Βρεφονηπιακών Σταθμών του εν λειτουργία του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, καθώς και η «Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ξηροποτάμου 50 νηπίων», μέσω της σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρειας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Δράμας.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» τόσο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», όσο και για την ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ». Οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο θα αφορούν το ταρτάν.

Επίσης αποφασίστηκε η εκπόνηση εργαστηριακών ελέγχων για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας του κλειστού κολυμβητηρίου, ενώ ακόμη το σώμα έλαβε απόφαση συναίνεσης όσον αφορά την παραχώρηση χώρου για δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών από το Δήμο Δράμας