ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2011-2016

 

 

  • Δέσμευση για διερεύνηση της υπόθεσης και αναζήτηση τυχόν ευθυνών

 

Ένα ακόμη θέμα που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, αφορούσε τη ΔΕΚΠΟΤΑ και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στις χρήσεις 2011-2016 της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης.

Στην ημερήσια διάταξη τα σχετικά θέματα ήταν τα εξής:

«-Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υπ’ αρ. 53/09.04.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ με θέμα «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2013-2014-2015-2016»

-Παραλαβή των Αναλυτικών Εκθέσεων επί των Ευρημάτων Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου χρήσεων 2011-2016 της ΔΕΚΠΟΤΑ και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των πορισμάτων του Διαχειριστικού Ελέγχου»

Η συζήτηση κράτησε περίπου 2,5 ώρες, ενώ παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο ορκωτός λογιστής κ. Δημήτρης Δρόσος, ο οποίος διενέργησε τον έλεγχο στη ΔΕΚΠΟΤΑ και ενημέρωσε το σώμα, ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις που του τέθηκαν.

Εισηγητής του θέματος από πλευράς Δημοτικής Αρχής ήταν ο Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Γιώργος Ψαρράς, ο οποίος επεσήμανε ότι «οι διαχειρίσεις των χρήσεων 2013 και 2014 έγιναν από διοικήσεις εκλεγμένες από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μέχρι την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στα τέλη του 2014, με την ανάδειξη των νέων Δημοτικών Αρχών. Οι διαχειρίσεις των χρήσεων 2015 και 2016 έγιναν από διοικήσεις εκλεγμένες από την παρούσα Δημοτική Αρχή». Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του σώματος τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου και πως συνεχίστηκε αυτός. Όπως είπε ο κ. Ψαρράς, «από μια πρώτη ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2012-2016, έτσι όπως είχαν απεικονιστεί από την εξωτερική λογίστρια, εμφανίζονταν στον τομέα των διαθεσίμων εις χείρας (ταμείο) ανά χρήση υπόλοιπα της τάξεως των 50.000-120.000 ευρώ περίπου, για τα οποία όπως δηλώθηκε αρμοδίως δεν υπήρχαν ποτέ ως πραγματικά διαθέσιμα εις χείρας, όπως επίσης δεν είχαν συνταχθεί πρωτόκολλα καταμέτρησης ταμείου».

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον ορκωτό λογιστή κ. Δρόσο, ο οποίος παρουσίασε μια συνοπτική τελική σύνοψη για την εξεταζόμενη περίοδο. Αφού ανέφερε διάφορα προβλήματα που καταγράφονται στη ΔΕΚΠΟΤΑ, ο κ. Δρόσος ανέφερε:

«Όσον αφορά το Ταμείο. Δεν μας παραδόθηκε πρωτόκολλο καταμέτρησης Ταμείου για καμία χρήση. Για τα θέματα που προέκυψαν σχετικά με τα θέματα των χρηματικών διαθεσίμων σημειώνουμε τα εξής: όπως προκύπτει από συναλλαγές που καταχωρίστηκαν στα βιβλία της επιχείρησης, για τις χρήσεις 2012 έως 2014 με την υποσημείωση ότι οι καταχωρήσεις των χρήσεων αυτών, καταχωρίστηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου μεταγενέστερα , κατά τα έτη 2017 έως 2019.

Πληθώρα συναλλαγών, χρήση του 2012 ποσοστό 37% των πληρωμών, χρήση 2013 ποσοστό 24% των πληρωμών και χρήση 2014 ποσοστό 5% των πληρωμών, δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί με τραπεζικές κινήσεις, όπως επίσης δεν υπάρχει πλήρης και επαρκής πληροφόρηση για τις ανάλογες ταμειακές κινήσεις. Γιατί δεν υπήρχε κατά τα έτη αυτά, παρακολούθηση και καταγραφή των ταμειακών διαθεσίμων.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω διαχείρισης και απεικόνισης, είναι να έχει προκύψει υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων εις χείρας (ταμείο) στη χρήση του 2012 ποσού 52.000 ευρώ περίπου, στη χρήση 2013 ποσό 137.000 ευρώ περίπου, στη χρήση 2014 ποσού 179.000 ευρώ περίπου που αν αφαιρεθούν 33.000 ευρώ που γνωρίζουμε που βρίσκονται είναι 146.000 ευρώ περίπου. Το οποίο όπως και μας δηλώθηκε, δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

Αναφορικά με τις χρήσεις 2015 και 2016, με την εγγραφή όλων των συναλλαγών στο πρόγραμμα της Mega Plan, προέκυψε από τον έλεγχό μας, ότι οι συναλλαγές της επιχείρησης αντιστοιχίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ποσοστό 99% το 2015 και 99,99% για τη χρήση του 2016 για πληρωμές με τραπεζικές κινήσεις».

Η συζήτηση που ακολούθησε πολλές φορές ήταν έντονη, ενώ τέθηκαν και ερωτήματα για τις 146.000 ευρώ, χωρίς όμως κανείς να μπορεί να δώσει απάντηση για το τι συνέβη με αυτά τα χρήματα. Όπως ειπώθηκε πρόκειται για ποσό που είτε υπεξαιρέθηκε, είτε αφορά τιμολόγια που χάθηκαν κι έτσι δεν μπορούν να συνυπολογιστούν, είτε αφορά δαπάνες που έγιναν και πληρώθηκαν, αλλά όχι με σύννομο τρόπο.

Πάντως, από πλευράς μείζονος αντιπολίτευσης τέθηκε το ζήτημα της παρουσίασης των ελέγχων κατά την προεκλογική περίοδο, ενώ ζητήθηκε το όλο θέμα να αντιμετωπιστεί με σύνεση, με βάση τα πραγματικά γεγονότα. Όπως ειπώθηκε, εφόσον υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα, τότε υπάρχουν ευθύνες και στις διοικήσεις, όμως θα πρέπει να υπάρξει πλήρης καταγραφή, αλλιώς ο καθένας θα χρεώνει όπου θέλει ό,τι θέλει. Επίσης υπήρξε αναφορά και γενικότερα στη προβληματική διαχείριση που υπάρχει από φύσεως στα νομικά πρόσωπα των Δήμων, λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων, αλλά και των γνώσεων που έχουν οι υπεύθυνοι κυρίως για τα οικονομικά θέματα. Από πλευράς ελάσσονος αντιπολίτευσης τέθηκε για μια ακόμη φορά το θέμα της κατάργησης της ΔΕΚΠΟΤΑ, καθώς, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου, αναδείχτηκε η προβληματική κατάσταση που την διακατέχει.

Βέβαια, εκφράστηκαν και απόψεις από Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Αρχής ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τεθεί η επιχείρηση σε νέα βάση κι ότι πλέον, μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου, υπάρχει η δυνατότητα να «κλείσουν» οι ισολογισμοί της επιχείρησης των δύο τελευταίων ετών κι έτσι να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία της.

Τέλος, λαμβάνοντας το λόγο το Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, είπε πως «ποτέ δεν βασιστήκαμε στη λογική ότι τα αποτελέσματα των εκλογών κρίνονται από τους εισαγγελείς» και πρόσθεσε ότι «δεν κάναμε σημαία τις ατασθαλίες που βρήκαμε». Ο κ. Μαμσάκος ανέφερε πως φαίνεται να υπάρχουν πολλά προβλήματα και σημείωσε ότι «πρέπει να υπάρξει διαφάνεια». «Όλα στο φως κι ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Δράμας.

Το σώμα παρέλαβε τις εκθέσεις, όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτές θα σταλθούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ θα υπάρχει διερεύνηση για τυχών διοικητικών ή ποινικών ευθυνών για την υπόθεση.