Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας κ. Αντώνη Καπελλάκη απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση των οχημάτων όλων των κατηγοριών στην ενταύθα οδό Φωκίωνος από δ/ση με οδό Παλαιολόγου έως τη δ/ση με οδό Άρμεν, παραπλεύρως του κτιρίου του ΕΦΚΑ Δράμας, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 16-02-2023 και ώρα 08:00΄ έως το Σάββατο 18-02-2023 και ώρα 08:00΄, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων.

O υπεύθυνος μηχανικός του έργου είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και τη διάθεση επαρκούς αριθμού σημαιοφόρων ατόμων, ώστε να εφαρμοστούν επαρκώς τα μέτρα ρύθμισης- περιορισμού – εκτροπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα για το ως άνω χρονικό διάστημα θα εκτρέπεται και θα πραγματοποιείται από τις παρακείμενες οδούς, με εξαίρεση για τα οχήματα των παρόδιων ιδιοκτησιών και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα εξυπηρετούνται με μέριμνα του υπευθύνου μηχανικού. Το Τμήμα Τροχαίας Δράμας προς διασφάλιση της ομαλής – ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων, θα λάβει απαραίτητα μέτρα επιτήρησης – ρύθμισης κυκλοφορίας και θα τοποθετήσει σε συντρέχουσα περίπτωση κατάλληλη σήμανση.