Φωτογραφία αρχείου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, στις 17.00.

Το μοναδικό θέμα που θα συζητηθεί έχει ως εξής: Κλήρωση δικαιούχων άδειας λειτουργίας οικίσκων για τη συμμετοχή τους στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά της «Ονειρούπολης 2022-2023» και καθορισμός δικαιούχων άδειας για την συμμετοχή τους στην αγορά πέριξ του Δημοτικού Κήπου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, θα γίνει κλήρωση για να αναδειχθούν οι δικαιούχοι οικίσκων στην Ονειρούπολη, στις κατηγορίες όπου υπήρξε μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από τις θέσεις.